Đi đến nội dung

Thế giới thần linh

Trời

Thiên đàng là gì?

Từ này được dùng trong Kinh Thánh với ba ý nghĩa cơ bản.

Ai được lên trời?

Nhiều người hiểu lầm là mọi người tốt đều lên trời. Kinh Thánh thật sự dạy gì?

Giê-ru-sa-lem Mới là gì?

Thành đặc biệt này có liên quan gì đến bạn?

Đức Chúa Trời có sống ở một nơi cụ thể không?

Kinh Thánh nói gì về nơi Đức Chúa Trời sống? Chúa Giê-su có ở đó không?

Thiên sứ

Thiên sứ là ai?

Có bao nhiêu thiên sứ? Họ có tên và tính cách riêng không?

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là ai?

Ngài cũng được gọi với một tên khác mà có lẽ bạn cảm thấy quen thuộc hơn.

Ác Quỷ và các quỷ

Ác Quỷ có thật không?

Ác Quỷ chỉ là sự xấu xa nằm bên trong con người, hay hắn thật sự là một nhân vật?

Đức Chúa Trời có tạo ra Kẻ Quỷ Quyệt?

Câu trả lời của Kinh Thánh rất hợp lý và an ủi.

Sa-tan Ác Quỷ trông như thế nào?

Kinh Thánh so sánh Ác Quỷ với con rồng hoặc sư tử. Đó có phải là hình dạng của hắn không?

Ma-quỉ sống ở đâu?

Kinh Thánh nói Kẻ Quỷ Quyệt bị đuổi khỏi trời. Hiện nay Sa-tan ở đâu?

Ma-quỉ có thể kiểm soát con người không?

Làm sao Kẻ Quỷ Quyệt ảnh hưởng đến người ta, và làm thế nào bạn có thể tránh các bẫy của hắn?

Có phải Kẻ Quỷ Quyệt gây ra mọi đau khổ không?

Kinh Thánh cho biết sự đau khổ của con người bắt nguồn từ đâu.

Các quỉ có thật không?

Các quỉ là gì? Họ từ đâu đến?

Người Nê-phi-lim là ai?

Kinh Thánh gọi họ “là những kẻ hùng mạnh thời xưa, những kẻ nổi danh”. Chúng ta biết gì về họ?