Skip to content

Đức Chúa Trời có sống ở một nơi cụ thể không?

Đức Chúa Trời có sống ở một nơi cụ thể không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Có. Đức Chúa Trời sống tại một nơi cụ thể là trên trời. Hãy xem các đoạn Kinh Thánh sau:

Trong một lời cầu nguyện, vua Sa-lô-môn nói: “Xin Chúa ở trên trời, là nơi Chúa ngự, dủ nghe”.​—1 Các Vua 8:43.

Chúa Giê-su Ki-tô dạy các môn đồ cầu nguyện ‘Cha ở trên trời’.—Ma-thi-ơ 6:9.

Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su “vào tận trong trời, để hiện nay trình diện trước mặt Đức Chúa Trời”.—Hê-bơ-rơ 9:24.

Rõ ràng, những câu Kinh Thánh trên cho thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời là một đấng có thật và ngài chỉ ở trên trời, chứ không phải khắp mọi nơi.