Skip to content

Tôi không thỏa nguyện trong đời sống—Tôn giáo, Thượng Đế hoặc Kinh Thánh có thể giúp tôi?

Tôi không thỏa nguyện trong đời sống—Tôn giáo, Thượng Đế hoặc Kinh Thánh có thể giúp tôi?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Có. Kinh Thánh, cuốn sách xưa chứa đầy sự khôn ngoan, cung cấp lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng trong đời sống. Sách này có thể giúp bạn được hạnh phúc và thỏa nguyện hơn. Hãy xem một số câu hỏi mà Kinh Thánh giải đáp.

  1. Có Đấng Tạo Hóa không? Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời “đã tạo nên muôn vật” (Khải huyền 4:11). Là Đấng Tạo Hóa, ngài biết chúng ta cần điều gì để được hạnh phúc và cảm thấy thỏa nguyện trong đời sống.

  2. Thượng Đế có quan tâm đến tôi? Kinh Thánh không nói Thượng Đế hay Đức Chúa Trời xa cách con người, nhưng cho biết: “Ngài không ở xa mỗi người trong chúng ta” (Công vụ 17:27). Ngài quan tâm đến điều xảy ra với bạn và muốn giúp bạn thành công trong đời sống.​—Ê-sai 48:17, 18; 1 Phi-e-rơ 5:7.

  3. Làm sao việc biết về Thượng Đế giúp tôi được hạnh phúc hơn? Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với nhu cầu ‘nhận biết mình cần sự hướng dẫn của ngài’, khao khát muốn biết ý nghĩa và mục đích đời sống (Ma-thi-ơ 5:3). Nhu cầu này cũng bao hàm ước muốn biết về Đấng Tạo Hóa và có mối quan hệ với ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho bạn trong nỗ lực tìm hiểu về ngài vì Kinh Thánh nói: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em”.​—Gia-cơ 4:8.

Hàng triệu người nhận thấy việc tạo mối quan hệ với Đức Chúa Trời đã giúp họ có hạnh phúc, mãn nguyện trong đời sống. Dù học biết về Đức Chúa Trời sẽ không giúp bạn tránh mọi vấn đề, nhưng sự khôn ngoan của ngài trong Kinh Thánh có thể giúp bạn

Dù dùng Kinh Thánh nhưng nhiều tôn giáo không làm theo những dạy dỗ trong đó. Trái lại, tôn giáo chân chính theo sát những gì Kinh Thánh thật sự dạy sẽ giúp bạn biết về Đức Chúa Trời.