Thư thứ nhất của Phi-e-rơ 5:1-14

  • Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời (1-4)

  • Hãy hạ mình xuống và cảnh giác (5-11)

    • Hãy trút hết mọi lo lắng cho Đức Chúa Trời (7)

    • Ác Quỷ như sư tử gầm rống (8)

  • Những lời kết (12-14)

5  Thế nên, vì cũng là trưởng lão, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Ki-tô và người dự phần trong sự vinh hiển sẽ được tỏ lộ,+ tôi kêu gọi* các trưởng lão trong vòng anh em:  Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời+ đã được giao cho anh em, phục vụ với tư cách là giám thị,* không phải vì bị ép buộc, nhưng sẵn lòng mà làm trước mặt Đức Chúa Trời;+ không phải vì ham mê lợi bất chính,+ nhưng sốt sắng mà làm;  không thống trị những người thuộc về sản nghiệp của Đức Chúa Trời,+ nhưng nêu gương cho cả bầy.+  Và khi đấng chăn chiên chính+ được tỏ lộ, anh em sẽ nhận vương miện vinh hiển không phai mờ.+  Tương tự thế, những anh trẻ tuổi hãy vâng phục các anh lớn tuổi.*+ Tuy nhiên, hết thảy anh em hãy mặc lấy sự khiêm nhường* khi cư xử với nhau, vì Đức Chúa Trời chống lại kẻ cao ngạo nhưng tỏ lòng nhân từ bao la với người khiêm nhường.+  Vậy, hãy hạ mình xuống dưới bàn tay mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ, ngài sẽ nâng anh em lên;+  cũng hãy trút* hết mọi lo lắng* cho ngài,+ vì ngài quan tâm đến anh em.+  Hãy giữ mình tỉnh táo, hãy cảnh giác!+ Kẻ thù anh em là Ác Quỷ đang đi lảng vảng như sư tử gầm rống, tìm người nào đó để cắn nuốt.*+  Hãy kiên định mà chống lại hắn,+ vững vàng trong đức tin, biết rằng cả đoàn thể anh em trên thế giới cũng đang chịu những khổ sở giống như vậy.+ 10  Nhưng sau khi anh em chịu khổ ít lâu thì chính Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ bao la, đấng đã gọi anh em đến với sự vinh hiển vĩnh cửu+ nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô, sẽ hoàn tất việc huấn luyện anh em. Ngài sẽ làm anh em vững vàng,+ ngài sẽ làm anh em mạnh mẽ,+ ngài sẽ lập anh em trên nền vững chắc. 11  Nguyện quyền năng thuộc về ngài mãi mãi. A-men. 12  Qua Sin-vanh,*+ người tôi xem là một anh trung tín, tôi viết vài lời để khích lệ anh em và thành thật làm chứng rằng lòng nhân từ bao la mà Đức Chúa Trời biểu lộ với anh em là thật. Hãy đứng vững trong lòng nhân từ bao la của ngài. 13  Người chị* ở Ba-by-lôn, cũng được chọn như anh em, gửi lời chào anh em, và con trai tôi là Mác+ cũng vậy. 14  Hãy chào nhau bằng cái hôn của tình yêu thương. Nguyện hết thảy những anh em hợp nhất với Đấng Ki-tô được bình an.

Chú thích

Hay “khuyên bảo”.
Hay “cẩn thận canh chừng bầy”.
Hay “các trưởng lão”.
Hay “tinh thần xem mình là thấp hèn”.
Hay “trao”.
Hay “nỗi phiền muộn”.
Hay “tìm dịp để cắn nuốt người nào đó”.
Còn gọi là Si-la.
“Người chị” ở đây có thể nói đến một hội thánh.