Đi đến nội dung

Kinh Thánh có thể giúp khi tôi bị trầm cảm?

Kinh Thánh có thể giúp khi tôi bị trầm cảm?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Có, bởi vì sự giúp đỡ tốt nhất đến từ “Đức Chúa Trời, đấng an ủi, khích lệ, làm tươi tỉnh và nâng đỡ người buồn nản”.​—2 Cô-rinh-tô 7:6, The Amplified Bible.

Đức Chúa Trời ban điều gì để giúp người bị trầm cảm?

  •   Sức mạnh. Đức Chúa Trời sẽ “làm tươi tỉnh và nâng đỡ” bạn không phải bằng cách loại bỏ mọi vấn đề của bạn, nhưng qua việc đáp lại lời cầu nguyện khi bạn xin sức mạnh để chịu đựng (Phi-líp 4:13). Bạn có thể tin chắc rằng ngài sẵn lòng lắng nghe, vì Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối” (Thi-thiên 34:18). Thật thế, Đức Chúa Trời có thể nghe lời cầu xin của bạn ngay cả khi bạn không thể diễn tả cảm xúc của mình qua lời nói.​—Rô-ma 8:26, 27.

  •   Gương mẫu. Một người viết Kinh Thánh đã cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài”. Ông đã đối phó với sự buồn nản khi nhớ lại rằng Đức Chúa Trời không muốn mình mang gánh nặng mặc cảm tội lỗi. Vì thế, ông thưa với ngài: “Nếu Ngài ghi nhớ các tội ác chúng tôi; thì lạy Chúa, còn ai sống nổi. Nhưng Chúa có lòng tha thứ để người ta kính sợ Chúa”.​—Thi-thiên 130:1, 3, 4, Bản Dịch Mới.

  •   Hy vọng. Ngoài việc ban cho niềm an ủi ngay bây giờ, Đức Chúa Trời còn hứa sẽ loại bỏ mọi vấn đề gây ra trầm cảm. Khi ngài thực hiện lời hứa đó thì “những việc trước [bao gồm sự trầm cảm] sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa”.​—Ê-sai 65:17.

 Lưu ý: Dù nhìn nhận sự giúp đỡ mà Đức Chúa Trời ban, Nhân Chứng Giê-hô-va cũng tìm kiếm các phương pháp điều trị y khoa cho những căn bệnh, chẳng hạn như bệnh lý trầm cảm (Mác 2:17). Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích phương pháp chữa trị nào. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi cá nhân nên tự quyết định về vấn đề này.