Ê-sai 48:1-22

  • Y-sơ-ra-ên bị quở trách và được tinh luyện (1-11)

  • Đức Giê-hô-va sẽ ra tay nghịch lại Ba-by-lôn (12-16a)

  • Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời mang lại lợi ích (16b-19)

  • “Hãy ra khỏi Ba-by-lôn!” (20-22)

48  Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cốp,Hỡi những người xưng mình bằng danh Y-sơ-ra-ên+Và ra từ các dòng nước* của Giu-đa,Hỡi những người lấy danh Đức Giê-hô-va mà thề+Và kêu cầu Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,Nhưng không phải bởi sự chân thật và công chính!+   Thật, họ xưng mình bằng danh của thành thánh+Và cậy vào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,+Đấng có danh là Giê-hô-va vạn quân.   “Việc trước kia, ta đã nói với ngươi từ lâu. Chúng đã ra từ chính miệng ta,Ta đã báo cho ngươi biết rồi.+ Bất thình lình ta hành động, chúng liền xảy ra.+   Vì ta biết rằng ngươi thật ương ngạnh—Cổ là gân sắt và trán là đồng+   Nên ta đã báo cho ngươi từ lâu. Nó chưa xảy ra, ta đã nói cho ngươi nghe,Hầu ngươi không thể nói rằng: ‘Tượng thần của ta đã làm điều đó;Tượng chạm, tượng đúc của ta đã truyền điều ấy’.   Ngươi đã nghe, đã thấy mọi sự. Vậy các ngươi không rao ra ư?+ Từ bây giờ ta phán việc mới,+Việc bí mật ngươi chưa biết tới.   Chỉ bây giờ, không phải từ lâu, những việc ấy mới được tạo ra,Là những việc mà trước hôm nay ngươi chưa từng nghe,Hầu ngươi không thể nói rằng: ‘Ôi! Ta biết cả rồi’.   Không đâu, ngươi chưa nghe chưa biết;+Thời xưa, tai ngươi đã không mở. Ta thừa biết ngươi rất bội bạc,+Vừa ra đời bị gọi là kẻ phạm tội.+   Nhưng vì danh ta, ta sẽ nén giận;+Vì vinh quang ta, ta sẽ kìm mìnhVà không diệt ngươi.+ 10  Kìa! Ta đã luyện ngươi, nhưng không như luyện bạc.+ Ta đã thử* ngươi trong lò lửa hoạn nạn.+ 11  Vì cớ ta, vì chính mình, ta sẽ hành động,+Chứ lẽ nào ta để mình bị xúc phạm sao?+ Ta không trao vinh quang ta cho ai khác. 12  Hãy nghe ta, hỡi Gia-cốp! Hãy nghe đây, hỡi Y-sơ-ra-ên, người mà ta đã gọi! Ta vẫn là ta.+ Ta là đấng đầu tiên, cũng là đấng cuối cùng.+ 13  Chính bàn tay ta đã đặt nền trái đất,+Bàn tay hữu ta trải các tầng trời ra.+ Khi ta kêu gọi, chúng cùng nhau đứng dậy. 14  Hết thảy các ngươi, hãy hợp lại mà nghe. Ai trong vòng chúng* đã cho biết điều này? Đức Giê-hô-va đã yêu thương người.+ Người sẽ thực thi điều đẹp lòng ngài nghịch lại Ba-by-lôn,+Và cánh tay người sẽ giơ ra hại người Canh-đê.+ 15  Chính ta đã phán và kêu gọi người.+ Ta đã đem người đến, đường người sẽ thành công.+ 16  Hãy lại gần ta mà nghe. Ngay từ ban đầu, ta không nói cách bí mật.+ Từ lúc điều ấy xảy ra, ta có tại đó”. Bây giờ, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sai tôi đến, cùng với thần khí ngài. 17  Đây là lời phán của Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên:+ “Ta, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của con,Đấng dạy dỗ con hầu con được ích,+Đấng hướng dẫn con trên đường phải đi.+ 18  Ước gì con chú ý điều răn ta!+ Sự bình an con sẽ như dòng sông,+Sự công chính con sẽ như sóng biển.+ 19  Dòng dõi của con sẽ nhiều như cát,Con cháu đông đảo như những hạt cát.+ Danh chúng sẽ không bao giờ bị xóa hay diệt khỏi trước mặt ta”. 20  Hãy ra khỏi Ba-by-lôn!+ Hãy chạy trốn người Canh-đê! Hãy reo vui mà báo tin! Hãy loan tin!+ Hãy rao đến tận cùng đất!+ Hãy rao rằng: “Đức Giê-hô-va đã chuộc lại tôi tớ ngài là Gia-cốp.+ 21  Khi ngài dẫn họ qua chốn hoang tàn, họ chẳng hề khát.+ Ngài đã vì họ khiến nước chảy ra từ trong tảng đá;Ngài xẻ tảng đá, làm nước tuôn trào”.+ 22  Đức Giê-hô-va phán: “Không có bình an cho kẻ ác gian”.+

Chú thích

Cũng có thể là “Và là dòng dõi”.
Hay “xem xét”. Cũng có thể là “chọn lựa”.
Hẳn nói đến những thần giả.