Đi đến nội dung

Kinh Thánh có cho phép ly dị không?

Kinh Thánh có cho phép ly dị không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh cho phép ly dị. Tuy nhiên, Chúa Giê-su cho biết chỉ có một lý do chính đáng để chấm dứt hôn nhân: “Ngoại trừ trường hợp vợ gian dâm [quan hệ tình dục ngoài hôn nhân], hễ ai ly dị vợ và cưới người khác là phạm tội ngoại tình”.—Ma-thi-ơ 19:9.

 Đức Chúa Trời ghét việc ly dị mang tính chất lừa dối và phụ bạc. Ngài sẽ xử đoán những ai bỏ người hôn phối vì lý do không chính đáng, đặc biệt khi người đó làm thế để ăn ở cùng người khác.—Ma-la-chi 2:13-16; Mác 10:9.