Skip to content

Kinh Thánh cấm hưởng khoái cảm?

Kinh Thánh cấm hưởng khoái cảm?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Thay vì cấm hưởng khoái cảm tình dục, Kinh Thánh cho thấy đó là món quà mà Đức Chúa Trời dành cho những người kết hôn. Đức Chúa Trời tạo ra loài người, “người nam cùng người nữ”, và thấy điều ngài làm “thật rất tốt-lành” (Sáng-thế Ký 1:27, 31). Khi kết hợp người đàn ông và đàn bà đầu tiên trong hôn nhân, ngài phán: “Cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24). Mối quan hệ này bao hàm việc hưởng mối quan hệ tình dục cùng với sự liên kết chặt chẽ về cảm xúc.

 Kinh Thánh miêu tả khoái cảm của người chồng trong hôn nhân bằng những lời: “Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân... Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn, và tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi” (Châm-ngôn 5:18, 19, Bản Dịch Mới). Đức Chúa Trời cũng muốn người vợ vui thích quan hệ tình dục. Kinh Thánh cho biết: “Chồng hãy làm tròn bổn phận với vợ, vợ cũng hãy làm thế với chồng”.​—1 Cô-rinh-tô 7:3.

Những hạn chế trong việc hưởng khoái cảm

 Đức Chúa Trời chỉ dành riêng mối quan hệ tình dục cho những người kết hôn, như nơi Hê-bơ-rơ 13:4 viết: “Mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng để mối quan hệ hôn nhân bị ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ kết án người gian dâm lẫn kẻ ngoại tình”. Vợ chồng phải chung thủy và giữ cam kết trong hôn nhân. Thay vì theo đuổi sự mãn nguyện ích kỷ, họ cảm nghiệm niềm vui sâu xa khi áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.​—Công vụ 20:35.