Skip to content

Chúng ta có nên thờ hình tượng không?

Chúng ta có nên thờ hình tượng không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Không. Tân bách khoa từ điển Công giáo miêu tả như sau về những luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên: “Từ những lời tường thuật trong Kinh-thánh, người ta thấy rõ ràng là sự thờ phượng thật của Đức Chúa Trời không có hình tượng”. Hãy xem những câu Kinh Thánh sau:

  • “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:​4, 5). Vì Đức Chúa Trời là “kỵ tà” nên ngài không vui lòng nếu chúng ta tôn kính hoặc thờ phượng hình, ảnh, tượng, biểu tượng.

  • “Ta... không nhường sự tôn-trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Đức Chúa Trời bác bỏ mọi hình thức dùng hình tượng để thờ phượng ngài. Khi một số người Y-sơ-ra-ên cố gắng thờ ngài bằng cách dùng tượng một con bò, Đức Chúa Trời phán rằng họ “đã bại-hoại rồi”.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 32:​7-9.

  • “Chúng ta chớ nên nghĩ ngài giống như vàng, bạc, đá, hay vật được tạc nên bởi nghệ thuật và cách thiết kế của con người” (Công vụ 17:29). Trái ngược với sự thờ phượng ngoại giáo vốn hay dùng hình tượng “được tạc nên bởi nghệ thuật và cách thiết kế của con người”, các tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên làm theo lời khuyên của Kinh Thánh, “sống theo đức tin chứ không theo những gì mình thấy”.​—2 Cô-rinh-tô 5:7.

  • “Hãy tránh xa hình tượng” (1 Giăng 5:​21). Qua những mệnh lệnh ban cho nước Y-sơ-ra-ên cũng như các tín đồ đạo Đấng Ki-tô, Kinh Thánh cho thấy sách này luôn vạch trần sự dối trá của giáo lý dạy rằng Đức Chúa Trời cho phép sử dụng các loại hình tượng trong việc thờ phượng.