Đi đến nội dung

Tội nguyên thủy là gì?

Tội nguyên thủy là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 A-đam và Ê-va là hai con người đầu tiên phạm tội. Họ phạm tội khi cãi lệnh của Đức Chúa Trời và ăn trái của “cây biết điều thiện và điều ác”. Nhiều người gọi tội ấy là tội nguyên thủy a (Sáng thế 2:16, 17; 3:6; Rô-ma 5:19). A-đam và Ê-va không được phép ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác vì cây đó tượng trưng cho uy quyền của Đức Chúa Trời, tức là quyền đặt tiêu chuẩn về điều đúng và điều sai cho con người. Qua việc ăn trái của cây ấy, họ vượt quyền và chọn tự đặt tiêu chuẩn riêng cho mình. Khi làm thế, họ chối bỏ uy quyền của Đức Chúa Trời.

 Tội nguyên thủy gây ra hậu quả nào cho A-đam và Ê-va?

 Vì phạm tội, A-đam và Ê-va già đi và chết. Họ hủy hoại mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời và đánh mất triển vọng sống mãi với sức khỏe hoàn hảo.​—Sáng thế 3:19.

 Tội nguyên thủy gây ra hậu quả nào cho chúng ta?

 A-đam và Ê-va truyền tình trạng tội lỗi cho hết thảy con cháu họ. Điều này tương tự như việc cha mẹ truyền lại khiếm khuyết cho con cái (Rô-ma 5:12). Vậy nên, tất cả mọi người đều sinh ra “trong tội lỗi”, b nghĩa là ngay từ khi sinh ra chúng ta đã bất toàn và có khuynh hướng thiên về điều xấu.​—Thi thiên 51:5; Ê-phê-sô 2:3.

 Vì mắc tội di truyền hay bất toàn, chúng ta bị bệnh, già đi và chết (Rô-ma 6:23). Chúng ta cũng gánh chịu đau khổ do việc làm sai trái của chính mình và của người khác gây ra.​—Truyền đạo 8:9; Gia-cơ 3:2.

 Chúng ta có thể thoát khỏi hậu quả của tội nguyên thủy không?

 Có. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su đã chết để làm “vật tế lễ chuộc tội vì tội lỗi chúng ta” (1 Giăng 4:10, chú thích). Nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-su, chúng ta được giải thoát khỏi hậu quả của tội di truyền và có thể lấy lại điều mà A-đam và Ê-va đã đánh mất, tức triển vọng sống mãi với sức khỏe hoàn hảo.​—Giăng 3:16. c

 Những quan niệm sai về tội nguyên thủy

 Quan niệm sai: Do tội nguyên thủy, chúng ta phải xa cách Đức Chúa Trời mãi mãi.

 Sự thật: Đức Chúa Trời không trách chúng ta vì những gì A-đam và Ê-va đã làm. Ngài hiểu rằng chúng ta là bất toàn nên không đòi hỏi những điều quá sức mình (Thi thiên 103:14). Dù phải gánh chịu hậu quả do tội di truyền nhưng chúng ta vẫn có cơ hội và đặc ân được kết bạn thiết với Đức Chúa Trời.​—Châm ngôn 3:32.

 Quan niệm sai: Chúng ta được giải thoát khỏi tội nguyên thủy nhờ phép rửa tội nên trẻ sơ sinh cần chịu phép ấy.

 Sự thật: Chỉ đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giê-su mới có thể tẩy sạch một người khỏi tội lỗi, chứ không phải phép rửa tội hay phép báp-têm, dù đó là bước quan trọng để được cứu rỗi (1 Phi-e-rơ 3:21; 1 Giăng 1:7). Đức tin theo định nghĩa trong Kinh Thánh phải dựa trên sự hiểu biết, mà trẻ sơ sinh thì không có sự hiểu biết nên không thể có đức tin như thế. Do đó, Kinh Thánh không dạy là trẻ sơ sinh phải chịu phép báp-têm. Chúng ta biết rõ điều này vì các tín đồ thời xưa không làm báp-têm cho trẻ sơ sinh mà cho người tin đạo, tức “đàn ông lẫn phụ nữ” có đức tin nơi Kinh Thánh.​—Công vụ 2:41; 8:12.

 Quan niệm sai: Đức Chúa Trời rủa sả phụ nữ vì Ê-va là người đầu tiên ăn trái cấm.

 Sự thật: Đức Chúa Trời không rủa sả phụ nữ mà rủa sả “con rắn xưa kia, gọi là Ác Quỷ và Sa-tan”, kẻ đã xúi giục Ê-va phạm tội (Khải huyền 12:9; Sáng thế 3:14). Hơn nữa, ngài quy trách nhiệm chính cho A-đam, chứ không phải cho vợ ông.​—Rô-ma 5:12.

 Vậy, tại sao Đức Chúa Trời phán rằng A-đam sẽ nắm quyền trên vợ? (Sáng thế 3:16). Ngài không có ý tán thành thái độ ấy mà chỉ cho biết trước một hậu quả đáng buồn của tội lỗi. Ngài muốn người nam yêu thương và trân trọng vợ cũng như tôn trọng phụ nữ nói chung.​—Ê-phê-sô 5:25; 1 Phi-e-rơ 3:7.

 Quan niệm sai: Trái cấm là quan hệ tình dục.

 Sự thật: Trái cấm không phải là quan hệ tình dục vì những lý do sau:

  •   Khi Đức Chúa Trời ra lệnh cấm A-đam ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, ông chỉ có một mình, chưa có vợ.​—Sáng thế 2:17, 18.

  •   Đức Chúa Trời truyền lệnh cho A-đam và Ê-va “sinh sản và gia tăng nhiều” (Sáng thế 1:28). Thật tàn nhẫn nếu Đức Chúa Trời ra lệnh cho cặp vợ chồng đầu tiên làm một điều, rồi lại kết án họ vì làm theo lời ngài.

  •   A-đam và Ê-va không phạm tội cùng lúc, Ê-va ăn trái cấm trước rồi sau đó mới đưa cho chồng ăn.​—Sáng thế 3:6.

  •   Kinh Thánh không lên án quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng.​—Châm ngôn 5:18, 19; 1 Cô-rinh-tô 7:3.

a Kinh Thánh không có cụm từ “tội nguyên thủy” hay “nguyên tội”. Kinh Thánh cho biết kẻ đầu tiên phạm tội thật ra là Sa-tan vì chính hắn là kẻ nói dối và lừa gạt Ê-va.​—Sáng thế 3:4, 5; Giăng 8:44.

b Trong Kinh Thánh, “tội lỗi” không chỉ là hành vi sai trái của cá nhân mà còn là tình trạng bất toàn mà nhân loại bị truyền lại.

c Để biết thêm về sự hy sinh của Chúa Giê-su và những điều chúng ta phải làm để nhận lợi ích từ sự hy sinh ấy, xin xem bài “Chúa Giê-su cứu rỗi bằng cách nào?