Đi đến nội dung

Đức Chúa Trời có tạo ra Kẻ Quỷ Quyệt?

Đức Chúa Trời có tạo ra Kẻ Quỷ Quyệt?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời không tạo ra Kẻ Quỷ Quyệt. Thay vì thế, ngài tạo ra một thần linh, về sau hắn trở thành Kẻ Quỷ Quyệt. Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời như sau: “Công-việc của Hòn-Đá là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội; Ngài là công-bình và chánh-trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:3-5). Qua lời này, chúng ta có thể kết luận rằng Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt đã một thời hoàn hảo và công chính, là một trong những con thần linh của Đức Chúa Trời.

 Nơi Giăng 8:44, Chúa Giê-su nói là Kẻ Quỷ Quyệt “không giữ được sự chân thật”, hàm ý rằng Sa-tan đã một thời chân thật và vô tội.

 Tuy nhiên, giống như tất cả tạo vật thông minh của Đức Giê-hô-va, thiên sứ sau này trở thành Sa-tan cũng có tự do chọn lựa điều đúng và sai. Khi chọn con đường phản nghịch Đức Chúa Trời và xúi giục cặp vợ chồng đầu tiên theo phe mình, hắn tự biến mình thành Sa-tan, nghĩa là “kẻ chống đối”.—Sáng-thế Ký 3:1-5; Khải huyền 12:9.