Đi đến nội dung

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Khi nói về ý nghĩa của đời sống, người ta thường thắc mắc những câu như: “Tại sao chúng ta hiện hữu? Đời sống có mục đích không?”. Kinh Thánh cho thấy mục đích của đời sống là xây dựng mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hãy xem một số sự thật căn bản mà Kinh Thánh tiết lộ.

  •   Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh nói: “[Đức Chúa Trời] là đấng dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về ngài”.​—Thi thiên 100:3; Khải huyền 4:11.

  •   Đức Chúa Trời dựng nên mọi tạo vật đều có mục đích, kể cả chúng ta.​—Ê-sai 45:18.

  •   Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với “nhu cầu tâm linh”, bao gồm ước muốn tìm ý nghĩa của đời sống (Ma-thi-ơ 5:3). Ngài muốn chúng ta được thỏa mãn ước muốn ấy.​—Thi thiên 145:16.

  •   Nhu cầu tâm linh của chúng ta được thỏa mãn khi xây dựng mối quan hệ, hay tình bạn, với Đức Chúa Trời. Dù đối với một số người, có lẽ việc làm bạn với Đức Chúa Trời là xa vời, nhưng Kinh Thánh khuyến khích: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần [chúng ta]”.​—Gia-cơ 4:8; 2:23.

  •   Để trở thành bạn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống phù hợp với ý định của ngài dành cho chúng ta. Kinh Thánh cho biết ý định này nơi Truyền đạo 12:13: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn ngài, vì đó là toàn thể bổn phận của loài người”.

  •   Trong tương lai, chúng ta có thể cảm nghiệm trọn vẹn ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là khi ngài xóa bỏ sự đau khổ và ban sự sống vĩnh cửu cho các bạn của ngài, là những người thờ phượng ngài.​—Thi thiên 37:10, 11.