Skip to content

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Ý nghĩa của đời sống là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Người ta thắc mắc về ý nghĩa của đời sống trong nhiều cách như: Tại sao chúng ta hiện hữu? Đời sống tôi có mục đích không? Kinh Thánh cho thấy mục đích của đời sống là vun đắp mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hãy xem một số sự thật căn bản này của Kinh Thánh.

  • Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh nói: “Chính [Đức Chúa Trời] đã dựng-nên chúng tôi”.​—Thi-thiên 100:3; Khải huyền 4:11.

  • Đức Chúa Trời tạo ra mọi thứ đều có mục đích, kể cả chúng ta.​—Ê-sai 45:18.

  • Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với nhu cầu tâm linh, tức “nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời ”, bao gồm ước muốn tìm ý nghĩa của đời sống (Ma-thi-ơ 5:3). Ngài muốn chúng ta thỏa nguyện mong ước ấy.​—Thi-thiên 145:16.

  • Nhu cầu tâm linh của chúng ta được thỏa mãn bằng cách vun đắp mối quan hệ hay tình bạn với Đức Chúa Trời. Dù đối với một số người, có lẽ việc làm bạn với Đức Chúa Trời là xa vời, nhưng Kinh Thánh khuyến khích chúng ta: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em”.​—Gia-cơ 4:8; 2:23.

  • Để trở thành bạn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống phù hợp với ý định ngài đối với chúng ta. Kinh Thánh nói ý định này nơi Truyền-đạo 12:13: “Khá kính-sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều-răn Ngài; ấy là trọn phận-sự của ngươi”.

  • Trong tương lai, chúng ta có thể cảm nghiệm trọn vẹn ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là khi ngài xóa bỏ sự đau khổ và ban sự sống vĩnh cửu cho các bạn của ngài, những người thờ phượng ngài.​—Thi-thiên 37:10, 11.