Đi đến nội dung

Kinh Thánh nói gì về quyền tự do lựa chọn? Đức Chúa Trời có kiểm soát mọi điều?

Kinh Thánh nói gì về quyền tự do lựa chọn? Đức Chúa Trời có kiểm soát mọi điều?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Đức Chúa Trời tôn trọng chúng ta qua việc ban cho quyền tự do lựa chọn, tức tự quyết định thay vì để ngài hoặc số phận định cho mình. Hãy xem Kinh Thánh dạy gì.

  •   Đức Chúa Trời làm nên loài người theo hình ngài (Sáng-thế Ký 1:26). Không như loài vật hành động chủ yếu dựa vào bản năng, chúng ta có khả năng phản ánh những đức tính như tình yêu thương và công lý của Đấng Tạo Hóa. Và như ngài, chúng ta có quyền tự do lựa chọn.

  •   Chúng ta có thể quyết định phần lớn tương lai của mình. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta “hãy chọn sự sống... vâng theo tiếng phán [Đức Chúa Trời]”, tức vâng theo các mệnh lệnh ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19, 20). Lời mời này sẽ vô nghĩa, thậm chí nhẫn tâm, nếu chúng ta không có quyền tự do lựa chọn. Thay vì ép buộc chúng ta làm theo điều ngài phán, Đức Chúa Trời trìu mến nói: “Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều-răn ta! thì sự bình-an ngươi như sông”.​—Ê-sai 48:18.

  •   Sự thành công hay thất bại của chúng ta không do số phận quyết định. Nếu muốn thành công trong việc nào đó, chúng ta phải nỗ lực. Kinh Thánh nói: “Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình” (Truyền-đạo 9:10). Sách này cũng cho biết: “Các ý-tưởng [“kế hoạch”, Bản Dịch Mới] của người cần-mẫn dẫn đến sự dư-dật”.​—Châm-ngôn 21:5.

 Quyền tự do lựa chọn là món quà quý giá từ Đức Chúa Trời, điều này giúp chúng ta yêu thương ngài “hết lòng” vì chúng ta muốn làm thế.​—Ma-thi-ơ 22:37.

Chẳng phải Đức Chúa Trời kiểm soát mọi điều sao?

 Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Toàn Năng, quyền năng của ngài không ai sánh bằng (Gióp 37:23; Ê-sai 40:26). Tuy nhiên, ngài không dùng quyền năng của mình để kiểm soát mọi điều. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời “đã cầm mình” đối với người Ba-by-lôn xưa, kẻ thù của dân ngài (Ê-sai 42:14). Ngày nay cũng thế, ngài nhẫn nhịn trước những việc mà người lạm dụng quyền tự do lựa chọn để hại người khác. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không dung túng điều đó mãi.​—Thi-thiên 37:10, 11.