Skip to content

Thiên sứ là ai?

Thiên sứ là ai?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Thiên sứ là những tạo vật có sức mạnh và khả năng cao hơn con người rất nhiều (2 Phi-e-rơ 2:11). Họ sống trên trời, hay cõi thần linh nằm ngoài vũ trụ vật chất (1 Các Vua 8:27; Giăng 6:38). Vì vậy, họ còn được gọi là thần linh.​—1 Các Vua 22:21.

Các thiên sứ từ đâu mà có?

Đức Chúa Trời đã tạo ra các thiên sứ qua trung gian Chúa Giê-su, đấng mà Kinh Thánh gọi là “con đầu tiên trong tất cả các tạo vật”. Kinh Thánh miêu tả cách Đức Chúa Trời dùng Chúa Giê-su trong công cuộc sáng tạo như sau: “Qua [Chúa Giê-su] mà mọi tạo vật khác được dựng nên ở trên trời và dưới đất, cả tạo vật thấy được lẫn không thấy được”, bao gồm các thiên sứ (Cô-lô-se 1:13-17). Các thiên sứ không kết hôn và sinh con (Mác 12:25). Thay vì được sinh ra, mỗi “con trai của Đức Chúa Trời” đã được ngài tạo nên.​—Gióp 1:6.

Các thiên sứ được tạo ra cách đây rất lâu, trước khi có trái đất. Lúc Đức Chúa Trời dựng nên trái đất, các thiên sứ “cất tiếng reo mừng”.​—Gióp 38:4-7.

Có bao nhiêu thiên sứ?

Kinh Thánh không nói chính xác nhưng cho biết con số ấy rất lớn. Ví dụ, trong một khải tượng, sứ đồ Giăng thấy hàng trăm triệu thiên sứ.​—Khải huyền 5:11.

Các thiên sứ có tên và tính cách riêng không?

Có. Kinh Thánh cho biết tên của hai thiên sứ: Mi-chen và Gáp-ri-ên (Đa-ni-ên 12:1; Lu-ca 1:26). * Các thiên sứ khác cũng có tên nhưng họ không tiết lộ cho con người.​—Sáng-thế Ký 32:29; Các Quan Xét 13:17, 18.

Các thiên sứ có tính cách khác nhau. Họ có thể giao tiếp với nhau (1 Cô-rinh-tô 13:1). Thiên sứ cũng có suy nghĩ và khả năng nghĩ ra những lời ngợi khen Đức Chúa Trời (Lu-ca 2:13, 14). Họ còn có quyền tự do lựa chọn giữa điều đúng và điều sai, chúng ta biết điều này vì một số thiên sứ đã phạm tội bằng cách theo phe Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 25:41; 2 Phi-e-rơ 2:4.

Các thiên sứ có cấp bậc khác nhau không?

Có. Thiên sứ có quyền năng và địa vị lớn nhất là Mi-chen, thiên sứ trưởng (Giu-đe 9; Khải huyền 12:7). Sê-ra-phim là những thiên sứ cấp cao đứng gần ngôi Đức Giê-hô-va (Ê-sai 6:2, 6). Chê-ru-bim cũng là những thiên sứ cấp cao có nhiệm vụ đặc biệt. Ví dụ, các chê-ru-bim canh giữ cổng vườn Ê-đen sau khi A-đam và Ê-va bị đuổi.​—Sáng-thế Ký 3:23, 24.

Các thiên sứ có giúp đỡ con người không?

Có. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang dùng các thiên sứ trung thành để giúp đỡ con người.

  • Đức Chúa Trời dùng các thiên sứ để hướng dẫn tôi tớ ngài trong công việc rao giảng tin mừng Nước Trời (Khải huyền 14:6, 7). Nhờ sự hướng dẫn của họ, cả người rao giảng lẫn người lắng nghe tin mừng đều được lợi ích.​—Công vụ 8:26, 27.

  • Các thiên sứ bảo vệ hội thánh tín đồ đạo Đấng Ki-tô để không bị kẻ ác làm cho ô uế.​—Ma-thi-ơ 13:49.

  • Các thiên sứ hướng dẫn và che chở những người trung thành với Đức Chúa Trời.​—Thi-thiên 34:7; 91:10, 11; Hê-bơ-rơ 1:7, 14.

  • Không lâu nữa, các thiên sứ sẽ mang lại bình an cho nhân loại khi cùng Chúa Giê-su Ki-tô chiến đấu để loại trừ sự gian ác.​—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-8.

Mỗi chúng ta có một thiên sứ hộ vệ không?

Dù các thiên sứ chăm lo cho lợi ích về mặt tâm linh của tôi tớ Đức Chúa Trời, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời cho mỗi tín đồ đạo Đấng Ki-tô có một thiên sứ hộ vệ * (Ma-thi-ơ 18:10). Các thiên sứ không bảo vệ tôi tớ Đức Chúa Trời khỏi mọi thử thách hoặc cám dỗ. Kinh Thánh cho thấy thường thì Đức Chúa Trời sẽ “mở lối thoát” bằng cách ban cho một người sự khôn ngoan và sức mạnh để chịu đựng trước thử thách.​—1 Cô-rinh-tô 10:12, 13; Gia-cơ 1:2-5.

Những quan niệm sai về các thiên sứ

Quan niệm sai: Tất cả thiên sứ đều tốt.

Sự thật: Kinh Thánh nhắc đến “các thế lực ác thần” và “những thiên sứ phạm tội” (Ê-phê-sô 6:12; 2 Phi-e-rơ 2:4). Những thiên sứ ác này là các quỷ, họ đã theo phe Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời.

Quan niệm sai: Các thiên sứ đều bất tử.

Sự thật: Những thiên sứ ác, trong đó có Sa-tan, sẽ bị hủy diệt.​—Giu-đe 6.

Quan niệm sai: Khi chết, con người sẽ trở thành thiên sứ.

Sự thật: Thiên sứ là một loại tạo vật khác của Đức Chúa Trời, chứ không phải những con người được sống lại (Cô-lô-se 1:16). Đức Chúa Trời ban sự sống bất tử cho những người được sống lại để lên trời (1 Cô-rinh-tô 15:53, 54). Họ sẽ có vị thế cao hơn các thiên sứ.​—1 Cô-rinh-tô 6:3.

Quan niệm sai: Các thiên sứ được tạo ra để phục vụ con người.

Sự thật: Các thiên sứ vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta (Thi-thiên 103:20, 21). Chính Chúa Giê-su cũng kêu cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ, chứ không gọi trực tiếp các thiên sứ.​—Ma-thi-ơ 26:53.

Quan niệm sai: Chúng ta có thể cầu nguyện với các thiên sứ để xin họ giúp đỡ.

Sự thật: Lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời là một phần của sự thờ phượng, là điều thuộc riêng về Đức Giê-hô-va (Khải huyền 19:10). Chúng ta chỉ nên cầu nguyện với ngài, qua trung gian Chúa Giê-su.​—Giăng 14:6.

^ đ. 10 Vài bản dịch Kinh Thánh dùng từ “Lu-xi-phe” nơi Ê-sai 14:12. Một số người cho rằng đây là tên của thiên sứ đã trở thành Sa-tan. Tuy nhiên, từ trong nguyên ngữ tiếng Hê-bơ-rơ được dùng ở đây có nghĩa là “sao mai”. Văn cảnh cho thấy từ này không ám chỉ Sa-tan, mà nói đến vương triều Ba-by-lôn sẽ bị Đức Chúa Trời hạ nhục vì sự kiêu ngạo (Ê-sai 14:4, 13-20). Từ “sao mai” được dùng để chế nhạo vương triều Ba-by-lôn sau khi nó bị lật đổ.

^ đ. 21 Một số người nghĩ lời tường thuật về việc Phi-e-rơ được giải thoát khỏi tù cho thấy ông có một thiên sứ hộ vệ (Công vụ 12:6-16). Tuy nhiên, khi các môn đồ nói đến “thiên sứ của [Phi-e-rơ]”, có lẽ họ lầm tưởng rằng vị thiên sứ đưa tin đại diện cho Phi-e-rơ đã đến gặp họ, chứ không phải là chính Phi-e-rơ.