Skip to content

Kinh Thánh nói gì về tài liệu khiêu dâm? Quan hệ tình dục qua mạng có sai không?

Kinh Thánh nói gì về tài liệu khiêu dâm? Quan hệ tình dục qua mạng có sai không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh không đề cập trực tiếp đến tài liệu khiêu dâm, quan hệ tình dục qua mạng, hoặc các hành vi tương tự. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết rất rõ quan điểm của Đức Chúa Trời về các hành vi dẫn đến việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, hoặc quan điểm lệch lạc về tình dục. Hãy xem các câu Kinh Thánh sau:

  •   “Hãy làm chết các bộ phận của thân thể trần tục sinh ra những thứ như gian dâm, ô uế, ham muốn tình dục” (Cô-lô-se 3:5). Thay vì làm chết những ham muốn sai trái, việc xem tài liệu khiêu dâm nung đốt ham muốn trong lòng họ. Điều này khiến họ ô uế, hay dơ bẩn trước mắt Đức Chúa Trời.

  •   “Hễ ai cứ nhìn một phụ nữ và sinh lòng tham muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy” (Ma-thi-ơ 5:28). Những hình ảnh về quan hệ tình dục khơi dậy ý nghĩ sai trái dẫn đến hành động xấu xa.

  •   “Anh em thậm chí không nên nhắc đến sự gian dâm, mọi điều ô uế hay tham lam” (Ê-phê-sô 5:3). Chúng ta không nên thích thú đề cập đến tình dục vô luân, lại càng không thể xem và đọc các tài liệu ấy.

  •   “Các việc làm của xác thịt rất rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế... những điều giống như vậy. Tôi cảnh báo anh em về những điều ấy, như tôi đã từng cảnh báo, ai có những thói như thế sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21). Đức Chúa Trời xem những người dùng tài liệu khiêu dâm hoặc quan hệ tình dục qua mạng, nói chuyện tình dục qua điện thoại, hay nhắn tin tình dục là không thanh sạch, ô uế về đạo đức. Nếu có thói quen làm những thực hành như thế, chúng ta có thể hoàn toàn mất ân huệ của Đức Chúa Trời.