Skip to content

Kinh Thánh dạy gì về việc nói tiếng lạ?

Kinh Thánh dạy gì về việc nói tiếng lạ?

Câu trả lời của Kinh Thánh

‘Nói tiếng lạ’ là khả năng kỳ diệu mà một số tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu đã nhận được, và nhờ khả năng này, họ có thể nói tiếng nước ngoài mà không cần phải học (Công vụ 10:46, Bản Dịch Mới). Những người khác có thể dễ dàng hiểu điều họ nói (Công vụ 2:4-8). Nói tiếng lạ là một trong những món quà của thần khí thánh mà Đức Chúa Trời ban cho một số tín đồ vào thế kỷ thứ nhất.​—Hê-bơ-rơ 2:4; 1 Cô-rinh-tô 12:4, 30.

 Việc nói tiếng lạ bắt đầu ở đâu và khi nào?

Phép lạ này xảy ra lần đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem vào buổi sáng của Lễ Ngũ Tuần, kỳ lễ của người Do Thái, năm 33 công nguyên. Khoảng 120 môn đồ của Chúa Giê-su nhóm lại, rồi “tất cả đều được tràn đầy thần khí thánh và bắt đầu nói những ngôn ngữ khác” (Công vụ 1:15; 2:1-4). Một đám đông lớn “đến từ mọi nước trên khắp thế giới” tụ tập lại, và “mỗi người đều nghe các môn đồ nói ngôn ngữ của họ”.​—Công vụ 2:5, 6.

 Mục tiêu của việc nói tiếng lạ là gì?

  1. Để cho thấy Đức Chúa Trời hỗ trợ các tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Trong quá khứ, Đức Chúa Trời đã làm các dấu lạ để chứng tỏ ngài hỗ trợ những tôi tớ trung thành, chẳng hạn như Môi-se (Xuất Ai Cập 4:1-9, 29-31; Dân số 17:10). Nói tiếng lạ cũng có mục tiêu tương tự, đó là cho thấy Đức Chúa Trời hỗ trợ hội thánh đạo Đấng Ki-tô mới thành lập. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Các thứ tiếng là dấu hiệu cho người chưa tin đạo chứ không phải cho người đã tin”.​—1 Cô-rinh-tô 14:22.

  2. Để giúp các tín đồ đạo Đấng Ki-tô làm chứng cặn kẽ. Những người nghe các môn đồ của Chúa Giê-su giảng vào Lễ Ngũ Tuần nói: “Hết thảy đều nghe họ nói về những điều vĩ đại của Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ của chúng ta” (Công vụ 2:11). Vì thế, mục tiêu chủ yếu khác của phép lạ này là giúp các tín đồ đạo Đấng Ki-tô “làm chứng cặn kẽ” và “đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ”, như mệnh lệnh mà Chúa Giê-su ban (Công vụ 10:42; Ma-thi-ơ 28:19). Sau khi thấy phép lạ này và lắng nghe lời giảng, có khoảng 3.000 người đã trở thành môn đồ vào ngày hôm đó.​—Công vụ 2:41.

 Việc nói tiếng lạ có tiếp tục mãi không?

Không. Các món quà của thần khí thánh, gồm việc nói tiếng lạ, chỉ là tạm thời. Kinh Thánh báo trước: “Nếu có món quà nói tiên tri thì sẽ bị bỏ, nếu có món quà nói các thứ tiếng thì sẽ bị ngưng”.​—1 Cô-rinh-tô 13:8.

 Việc nói tiếng lạ đã chấm dứt khi nào?

Các món quà của thần khí thường được ban cho các tín đồ khác khi có sự hiện diện của các sứ đồ, và thường là khi các sứ đồ đặt tay trên họ (Công vụ 8:18; 10:44-46). Dường như những tín đồ nhận được món quà thần khí ấy không ban lại cho người khác (Công vụ 8:5-7, 14-17). Hãy xem một minh họa: Chính quyền có thể cấp bằng lái xe cho một người, nhưng người đó không được ban quyền hợp pháp để cấp bằng lái xe cho người khác. Rất có thể việc nói tiếng lạ đã chấm dứt sau khi các sứ đồ và những người nhận được món quà thần khí từ họ đã qua đời.

 Ngày nay có còn việc nói tiếng lạ không?

Món quà nói tiếng lạ rất có thể đã chấm dứt vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Vì thế, ngày nay không ai có thể khẳng định mình nói tiếng lạ nhờ quyền năng Đức Chúa Trời. *

 Làm thế nào để nhận diện tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính?

Chúa Giê-su nói rằng tình yêu thương bất vị kỷ sẽ là dấu hiệu nhận diện môn đồ của ngài (Giăng 13:34, 35). Sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng tình yêu thương sẽ mãi là dấu hiệu nhận diện tín đồ chân chính (1 Cô-rinh-tô 13:1, 8). Qua đó, ông hàm ý rằng thần khí Đức Chúa Trời sẽ sinh ra trong họ các phẩm chất được gọi là “bông trái của thần khí”, trong đó phẩm chất đầu tiên là tình yêu thương.​—Ga-la-ti 5:22, 23.