Skip to content

Có phải Kẻ Quỷ Quyệt gây ra mọi đau khổ không?

Có phải Kẻ Quỷ Quyệt gây ra mọi đau khổ không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh cho biết Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt là nhân vật có thật, giống như một tên trùm tội phạm đầy quyền lực. Hắn cố gắng thực hiện ý đồ của mình bằng những “điều kỳ diệu mang tính giả dối” và “lừa” người ta. Thật vậy, Kinh Thánh nói “hắn luôn giả dạng làm thiên sứ của sự sáng” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10; 2 Cô-rinh-tô 11:14). Sự hiện hữu của Kẻ Quỷ Quyệt có thể được thấy rõ qua những thiệt hại mà hắn gây ra.

Tuy nhiên, Kẻ Quỷ Quyệt không chịu trách nhiệm về mọi đau khổ. Tại sao? Đức Chúa Trời đã tạo ra con người với khả năng chọn làm điều đúng hoặc sai (Giô-suê 24:15). Khi lựa chọn thiếu khôn ngoan, chúng ta sẽ gặt lấy những hậu quả tai hại.—Ga-la-ti 6:7, 8.