Skip to content

Kinh Thánh nói gì về việc yêu bản thân?

Kinh Thánh nói gì về việc yêu bản thân?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh nói yêu bản thân đúng mức không có gì sai, thậm chí là cần thiết. Yêu bản thân bao gồm việc chăm sóc bản thân, tôn trọng bản thân và xem mình có giá trị (Ma-thi-ơ 10:31). Kinh Thánh không đề cao tính ích kỷ nhưng đặt việc yêu bản thân ở đúng chỗ.

Chúng ta nên yêu ai trước hết?

  1. Chúng ta nên yêu thương Đức Chúa Trời trước hết. Kinh Thánh cho biết điều răn lớn nhất là: “Anh em phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em hết lòng”.​—Mác 12:28-30; Phục truyền luật lệ 6:5.

  2. Điều răn lớn thứ hai là: “[Anh em] phải yêu người lân cận như chính mình”.​—Mác 12:31; Lê-vi 19:18.

  3. Dù Kinh Thánh không có mệnh lệnh cụ thể về việc yêu bản thân, nhưng mệnh lệnh “yêu người lân cận như chính mình” cho thấy việc yêu bản thân và tôn trọng bản thân đúng mức là điều bình thường và lợi ích.

Chúa Giê-su yêu ai trước hết?

Chúa Giê-su cho thấy ngài có quan điểm thăng bằng về tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời, cho người lân cận và cho bản thân. Ngài bảo các môn đồ noi theo gương ngài.​—Giăng 13:34, 35.

  1. Ngài yêu thương Đức Giê-hô-va trước hết và dâng đời sống để thi hành công việc của Cha ngài. Chúa Giê-su nói: “Để thế gian biết tôi yêu thương Cha, tôi làm đúng theo lệnh Cha đã truyền”.​—Giăng 14:31.

  2. Ngài yêu thương người lân cận qua việc chăm sóc nhu cầu của người khác, thậm chí hy sinh mạng sống cho họ.​—Ma-thi-ơ 20:28.

  3. Ngài yêu bản thân đúng mức qua việc dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và kết hợp với những người theo ngài và môn đồ tương lai.​—Mác 6:31, 32; Lu-ca 5:29; Giăng 2:1, 2; 12:2.

Yêu người khác trước bản thân có làm giảm hạnh phúc hoặc lòng tự trọng của bạn không?

Không, vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, đấng có đức tính chính là tình yêu thương bất vị kỷ (Sáng thế 1:27; 1 Giăng 4:8). Điều này có nghĩa là chúng ta được tạo ra để thể hiện tình yêu thương với người khác. Chúng ta có thể yêu bản thân, nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc nhất khi yêu thương Đức Chúa Trời trên hết và chú tâm làm điều lành cho người khác. Kinh Thánh nói: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.​—Công vụ 20:35.

Nhiều người ngày nay cho rằng hạnh phúc đến từ việc xem mình là số một. Họ “yêu chính mình” thay vì “yêu người lân cận”. Tuy nhiên, hạnh phúc và sức khỏe đến từ việc làm theo lời khuyên khôn ngoan sau của Kinh Thánh: “Mỗi người chớ mưu cầu lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy mưu cầu lợi ích cho người khác”.​—1 Cô-rinh-tô 10:24.