Đi đến nội dung

Tại sao xảy ra cuộc tàn sát tập thể người Do Thái? Sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn điều đó?

Tại sao xảy ra cuộc tàn sát tập thể người Do Thái? Sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn điều đó?

 Phần lớn những người đặt các câu hỏi ấy đã chịu mất mát cùng cực. Họ không chỉ tìm lời giải đáp mà còn tìm sự an ủi. Những người khác cho rằng cuộc tàn sát tập thể là đỉnh điểm của sự gian ác loài người, và họ thấy khó tin Đức Chúa Trời.

Quan niệm sai phổ biến về Đức Chúa Trời và cuộc tàn sát tập thể người Do Thái

 Quan niệm sai: Không nên hỏi tại sao Đức Chúa Trời để cho cuộc tàn sát tập thể xảy ra.

 Sự thật: Những người có đức tin mạnh đã thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời để cho điều ác xảy ra. Chẳng hạn, nhà tiên tri Ha-ba-cúc hỏi Đức Chúa Trời: “Sao ngài dung túng những chuyện áp bức? Sao trước mặt con toàn cảnh hủy diệt, bạo lực?” (Ha-ba-cúc 1:3). Thay vì khiển trách Ha-ba-cúc, Đức Chúa Trời đã cho ghi lại các câu hỏi này trong Kinh Thánh để mọi người đọc.

 Quan niệm sai: Đức Chúa Trời không quan tâm đến sự đau khổ của con người.

 Sự thật: Đức Chúa Trời ghét sự gian ác và đau khổ do nó gây ra (Châm ngôn 6:16-19). Vào thời Nô-ê, Đức Chúa Trời “cảm thấy buồn rầu trong lòng” vì sự hung bạo lan tràn khắp đất (Sáng thế 6:5, 6). Chắc chắn, Đức Chúa Trời cũng vô cùng buồn rầu trước cuộc tàn sát tập thể này.​—Ma-la-chi 3:6.

 Quan niệm sai: Cuộc tàn sát tập thể là hình phạt của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái.

 Sự thật: Đức Chúa Trời để người La Mã hủy phá thành Giê-ru-sa-lem của người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất (Ma-thi-ơ 23:37–24:2). Tuy nhiên, kể từ đấy, ngài không đặc biệt ưu đãi hoặc trừng phạt một sắc tộc nào. Đối với Đức Chúa Trời, ngài “không phân biệt người Do-thái hay người nước ngoài”.​—Rô-ma 10:12, Bản Diễn Ý.

 Quan niệm sai: Nếu có Đức Chúa Trời yêu thương và toàn năng, hẳn ngài đã ngăn chặn cuộc tàn sát tập thể.

 Sự thật: Dù Đức Chúa Trời không bao giờ gây ra đau khổ, đôi khi ngài để cho điều đó xảy ra một thời gian.—Gia-cơ 1:13; 5:11.

Tại sao Đức Chúa Trời để cho cuộc tàn sát tập thể xảy ra?

 Đức Chúa Trời để cho cuộc tàn sát tập thể xảy ra vì cùng lý do ngài để cho con người chịu đau khổ: Nhằm giải quyết các vấn đề đã được nêu lên từ lâu. Kinh Thánh cho thấy rõ hiện nay Ác Quỷ đang cai trị thế gian, chứ không phải Đức Chúa Trời (Lu-ca 4:1, 2, 6; Giăng 12:31). Hai sự thật cơ bản sau đây trong Kinh Thánh giải thích lý do Đức Chúa Trời để cho cuộc tàn sát tập thể xảy ra.

  1.   Đức Chúa Trời tạo ra con người với quyền tự do lựa chọn. Đức Chúa Trời cho hai người đầu tiên, là A-đam và Ê-va, biết điều ngài đòi hỏi nhưng không ép họ vâng lời. Họ tự quyết định điều tốt, điều xấu. Sự lựa chọn sai lầm của họ, cũng như các lựa chọn sai lầm của con người trong suốt lịch sử, đã gây ra hậu quả tai hại cho nhân loại (Sáng thế 2:17; 3:6; Rô-ma 5:12). Sách Statement of Principles of Conservative Judaism cho biết: “Phần lớn sự đau khổ trên thế giới là hậu quả trực tiếp của việc lạm dụng quyền tự do lựa chọn mà chúng ta được ban”. Thay vì rút lại quyền tự do ấy, Đức Chúa Trời cho con người thời gian để xem họ có thể giải quyết các vấn đề mà không có ngài hay không.

  2.   Đức Chúa Trời có thể và sẽ xóa bỏ mọi tổn hại của cuộc tàn sát tập thể. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho hàng triệu người được sống lại, kể cả các nạn nhân của cuộc tàn sát tập thể. Ngài cũng sẽ xóa bỏ ký ức đau thương của những người sống sót (Ê-sai 65:17; Công vụ 24:15). Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đảm bảo rằng ngài sẽ thực hiện những lời hứa này.​—Giăng 3:16.

 Nhờ hiểu lý do Đức Chúa Trời để cho điều ác xảy ra và cách ngài sẽ xóa bỏ các hậu quả ấy, nhiều nạn nhân và người sống sót qua cuộc tàn sát tập thể đã giữ được đức tin và tìm thấy ý nghĩa của đời sống.