Skip to content

Tại sao xảy ra cuộc tàn sát tập thể người Do Thái? Sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn điều đó?

Tại sao xảy ra cuộc tàn sát tập thể người Do Thái? Sao Đức Chúa Trời không ngăn chặn điều đó?

Nhiều người đặt những câu hỏi này đã chịu mất mát cùng cực và cố tìm không chỉ lời giải đáp mà còn sự an ủi. Những người khác cho rằng cuộc tàn sát tập thể là đỉnh cao của sự gian ác loài người, và họ thấy khó tin Đức Chúa Trời.

Quan niệm sai phổ biến về Đức Chúa Trời và cuộc tàn sát tập thể người Do Thái

Quan niệm sai: Việc hỏi tại sao Đức Chúa Trời để cho cuộc tàn sát tập thể xảy ra là điều sai.

Sự thật: Những người có đức tin mạnh đã thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời để cho điều ác xảy ra. Chẳng hạn, nhà tiên tri Ha-ba-cúc hỏi Đức Chúa Trời: “Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian-ác, và Ngài nhìn-xem sự ngang-trái? Sự tàn-hại bạo-ngược ở trước mặt tôi” (Ha-ba-cúc 1:3). Thay vì khiển trách Ha-ba-cúc, Đức Chúa Trời đã cho ghi lại các câu hỏi này trong Kinh Thánh để mọi người đọc.

Quan niệm sai: Đức Chúa Trời không quan tâm đến sự đau khổ của con người.

Sự thật: Đức Chúa Trời ghét sự gian ác và đau khổ do nó gây ra (Châm-ngôn 6:16-19). Vào thời Nô-ê, Đức Chúa Trời “buồn-rầu trong lòng” vì sự hung bạo lan tràn khắp đất (Sáng-thế Ký 6:5, 6). Chắc chắn, Đức Chúa Trời cũng vô cùng buồn rầu trước cuộc tàn sát tập thể này.​—Ma-la-chi 3:6.

Quan niệm sai: Cuộc tàn sát tập thể là hình phạt của Đức Chúa Trời đối với dân Do Thái.

Sự thật: Đức Chúa Trời để người La Mã hủy phá thành Giê-ru-sa-lem vào thế kỷ thứ nhất (Ma-thi-ơ 23:37–24:2). Tuy nhiên, kể từ đấy, ngài không xem bất cứ sắc tộc nào đặc biệt để nhận ân huệ hoặc bị trừng phạt. Đối với Đức Chúa Trời, ngài “không phân biệt người Do-thái hay người nước ngoài”.​—Rô-ma 10:12, Bản Diễn Ý.

Quan niệm sai: Nếu có Đức Chúa Trời yêu thương và toàn năng, ngài sẽ ngăn chặn cuộc tàn sát tập thể.

Sự thật: Dù Đức Chúa Trời không bao giờ gây ra đau khổ, đôi khi ngài để điều đó xảy ra một thời gian.—Gia-cơ 1:13; 5:11.

Tại sao Đức Chúa Trời để cuộc tàn sát tập thể xảy ra?

Đức Chúa Trời để cuộc tàn sát tập thể xảy ra vì cùng lý do ngài để con người chịu đau khổ: Nhằm giải quyết các vấn đề đã được nêu lên từ lâu. Kinh Thánh cho thấy rõ hiện nay Kẻ Quỷ Quyệt đang cai trị thế gian, chứ không phải Đức Chúa Trời (Lu-ca 4:1, 2, 6; Giăng 12:31). Dù bài này có đường liên kết đến bài cho biết thêm về việc tại sao Đức Chúa Trời cho phép có sự đau khổ, nhưng hai sự thật sau đây trong Kinh Thánh giải thích lý do Đức Chúa Trời để cuộc tàn sát tập thể xảy ra.

  1. Quyền tự do lựa chọn của ai đã gây ra cuộc tàn sát tập thể? Đức Chúa Trời nói với hai người đầu tiên, A-đam và Ê-va, điều ngài đòi hỏi nhưng không ép buộc họ vâng lời. Họ tự quyết định điều tốt, điều xấu. Sự lựa chọn sai lầm của họ—cũng như các lựa chọn sai lầm của con người trong suốt lịch sử—đã gây hậu quả tai hại cho nhân loại (Sáng-thế Ký 2:17; 3:6; Rô-ma 5:12). Như sách Statement Principles of Conservative Judaism cho biết: “Phần lớn sự đau khổ trên thế giới là hậu quả trực tiếp của việc lạm dụng quyền tự do lựa chọn mà chúng ta được ban”. Thay vì rút lại quyền tự do ấy, Đức Chúa Trời cho con người thời gian để họ cố giải quyết các vấn đề của mình.

  2. Đức Chúa Trời có thể và sẽ xóa bỏ mọi tổn hại của cuộc tàn sát tập thể. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho hàng triệu người được sống lại, kể cả các nạn nhân của cuộc tàn sát tập thể. Ngài cũng sẽ xóa bỏ ký ức đau thương của những người sống sót (Ê-sai 65:17; Công vụ 24:15). Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đảm bảo rằng ngài sẽ thực hiện những lời hứa này.​—Giăng 3:16.

Nhiều nạn nhân và người sống sót qua cuộc tàn sát tập thể giữ đức tin và tìm được ý nghĩa trong đời sống nhờ hiểu tại sao Đức Chúa Trời để điều ác xảy ra và cách ngài sẽ xóa bỏ các hậu quả ấy.