Đi đến nội dung

Kinh Thánh nói gì về thảm họa thiên nhiên?

Kinh Thánh nói gì về thảm họa thiên nhiên?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Các thảm họa thiên nhiên xảy ra ngày nay không phải do Đức Chúa Trời gây ra. Tuy nhiên, ngài quan tâm đến nạn nhân của các thảm họa ấy. Thảm họa thiên nhiên là một trong những nguyên nhân gây đau khổ mà Nước Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ trong tương lai. Nhưng trong hiện tại, Đức Chúa Trời ban sự an ủi cho các nạn nhân của thảm họa.​—2 Cô-rinh-tô 1:3.

 Tại sao có thể biết chắc thảm họa thiên nhiên không phải do Đức Chúa Trời trừng phạt?

 Thảm họa thiên nhiên khác với việc Đức Chúa Trời dùng lực thiên nhiên.

  •   Thảm họa thiên nhiên gây chết chóc và thương tật cho tất cả mọi người, không phân biệt ai. Ngược lại, như được ghi trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét một cách chọn lọc. Chẳng hạn, khi hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, ngài bảo toàn mạng sống cho người tốt bụng là Lót cùng hai con gái ông (Sáng thế 19:29, 30). Đức Chúa Trời đọc được lòng của người thời đó và chỉ hủy diệt những ai mà ngài thấy là gian ác.​—Sáng thế 18:23-32; 1 Sa-mu-ên 16:7.

  •   Thảm họa thiên nhiên thường xảy đến thình lình. Trái lại, Đức Chúa Trời cảnh báo người ác trước khi ngài dùng lực thiên nhiên để trừng phạt họ. Những người nghe lời cảnh báo thì có cơ hội thoát khỏi thảm họa.​—Sáng thế 7:1-5; Ma-thi-ơ 24:38, 39.

  •   Ở một mức độ nào đó, con người góp phần khiến thảm họa thiên nhiên xảy ra. Như thế nào? Họ hủy hoại môi trường thiên nhiên, xây cất ở những vùng thường xảy ra động đất, lụt lội và thời tiết khắc nghiệt (Khải huyền 11:18). Khi con người chọn làm thế và lãnh hậu quả thì không thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.​—Châm ngôn 19:3.

 Có phải thảm họa thiên nhiên là dấu hiệu của những ngày sau cùng?

 Đúng vậy. Các lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy sẽ có thảm họa trong “kỳ cuối cùng của thế gian”, hay “những ngày sau cùng” (Ma-thi-ơ 24:3; 2 Ti-mô-thê 3:1). Chẳng hạn, Chúa Giê-su nói về thời kỳ chúng ta như sau: “Hết nơi này đến nơi khác sẽ có đói kém và động đất” (Ma-thi-ơ 24:7). Không lâu nữa, Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ mọi nguyên nhân gây đau khổ trên đất, kể cả thảm họa thiên nhiên.​—Khải huyền 21:3, 4.

 Đức Chúa Trời giúp nạn nhân của thảm họa thiên nhiên qua những cách nào?

  •   Đức Chúa Trời an ủi họ qua Lời ngài là Kinh Thánh. Kinh Thánh đảm bảo rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến chúng ta và ngài đau lòng khi chúng ta bị đau khổ (Ê-sai 63:9; 1 Phi-e-rơ 5:6, 7). Sách này cũng cho biết lời hứa của ngài về thời kỳ không còn thảm họa thiên nhiên nữa.​—Xin xem “ Các câu Kinh Thánh an ủi nạn nhân của thảm họa thiên nhiên”.

  •   Đức Chúa Trời giúp họ qua những người thờ phượng ngài. Đức Chúa Trời dạy những người thờ phượng ngài trên đất noi theo gương mẫu của Chúa Giê-su. Kinh Thánh tiên tri rằng Chúa Giê-su sẽ an ủi “người có lòng tan vỡ” và “hết thảy người than khóc” (Ê-sai 61:1, 2). Những người thờ phượng Đức Chúa Trời cũng cố gắng làm thế.​—Giăng 13:15.

     Đức Chúa Trời cũng dùng những người thờ phượng ngài để cung cấp sự trợ giúp thiết thực cho nạn nhân của thảm họa thiên nhiên.​—Công vụ 11:28-30; Ga-la-ti 6:10.

Nhân Chứng Giê-hô-va cung cấp sự trợ giúp thiết thực cho các nạn nhân của cơn bão ở Puerto Rico

 Kinh Thánh có thể giúp chúng ta chuẩn bị để đối phó với thảm họa thiên nhiên không?

 Có. Dù không phải là sách hướng dẫn cách đối phó với thảm họa, nhưng Kinh Thánh chứa đựng các nguyên tắc có thể giúp ích. Chẳng hạn:

  •   Chuẩn bị cho thảm họa có thể xảy ra. Kinh Thánh nói: “Người khôn khéo thấy nguy hiểm và ẩn mình” (Châm ngôn 22:3). Chúng ta nên khôn ngoan chuẩn bị trước khi thảm họa xảy ra. Trong đó có việc chuẩn bị túi dự phòng để sẵn sàng sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tập dượt với gia đình là sẽ gặp nhau ở đâu nếu thảm họa xảy ra.

  •   Quý trọng sự sống hơn tài sản. Kinh Thánh cho biết: “Khi ra đời, chúng ta chẳng mang gì theo, và khi qua đời cũng chẳng mang gì đi được” (1 Ti-mô-thê 6:7, 8). Chúng ta cần sẵn sàng bỏ lại nhà cửa và tài sản để chạy thoát khỏi nơi xảy ra thảm họa. Hãy nhớ rằng sự sống quan trọng hơn bất cứ của cải vật chất nào.​—Ma-thi-ơ 6:25.