Đi đến nội dung

Chúa Giê-su cứu rỗi bằng cách nào?

Chúa Giê-su cứu rỗi bằng cách nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Chúa Giê-su cứu những người trung thành bằng cách hiến mạng sống mình làm giá chuộc (Ma-thi-ơ 20:28). Vì thế, Kinh Thánh gọi ngài là “Đấng Cứu Rỗi của thế gian” (1 Giăng 4:​14). Kinh Thánh cũng cho biết: “Không có sự cứu rỗi nơi người nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu”.​—Công vụ 4:​12.

 Chúa Giê-su “nếm trải cái chết vì mọi người”, tức những người thể hiện đức tin nơi ngài (Hê-bơ-rơ 2:9; Giăng 3:​16). Sau đó, “Đức Chúa Trời đã làm [ngài] sống lại”, và ngài trở về trời ở thể thần linh (Công vụ 3:​15). Từ trời, Chúa Giê-su có thể “cứu rỗi một cách trọn vẹn những người đến với Đức Chúa Trời qua ngài, vì ngài luôn sống để nài xin cho họ”.​—Hê-bơ-rơ 7:​25.

Vì sao chúng ta cần Chúa Giê-su nài xin cho mình?

 Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi (Rô-ma 3:​23). Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời và dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:​23). Nhưng Chúa Giê-su là “đấng biện hộ” cho những ai thể hiện đức tin nơi giá chuộc (1 Giăng 2:1, chú thích). Chúa Giê-su cầu thay cho họ, xin Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện và tha thứ tội lỗi của họ dựa trên căn bản là sự hy sinh của ngài (Ma-thi-ơ 1:​21; Rô-ma 8:​34). Đức Chúa Trời nhậm những lời nài xin này của Chúa Giê-su vì phù hợp với ý muốn của ngài. Ngài phái Con ngài xuống đất “để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu”.​—Giăng 3:​17.

Có phải chỉ cần tin Chúa Giê-su là chúng ta sẽ được cứu không?

 Tuy chúng ta phải tin Chúa Giê-su để được cứu, nhưng như thế thì chưa đủ (Công vụ 16:30, 31). Kinh Thánh nói: “Thân thể không có hơi thở là xác chết, cũng vậy, đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gia-cơ 2:​26). Để được cứu, chúng ta còn phải làm những điều sau đây:

  •   Tìm hiểu về Chúa Giê-su và Cha ngài là Đức Giê-hô-va.​—Giăng 17:3.

  •   Xây dựng đức tin nơi hai đấng ấy.​—Giăng 12:44; 14:1.

  •   Chứng tỏ đức tin bằng cách vâng giữ các điều răn của hai đấng ấy (Lu-ca 6:​46; 1 Giăng 2:​17). Chúa Giê-su dạy rằng không phải người nào gọi ngài là “Chúa” thì sẽ được cứu nhưng chỉ ai “làm theo ý muốn của Cha [ngài] ở trên trời mà thôi”.​—Ma-thi-ơ 7:​21.

  •   Giữ vững đức tin bất kể khó khăn, thử thách. Chúa Giê-su nói rõ: “Ai bền chí chịu đựng cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu”.​—Ma-thi-ơ 24:13.