Skip to content

Ma-quỉ có thể kiểm soát con người không?

Ma-quỉ có thể kiểm soát con người không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Ma-quỉ hay Kẻ Quỷ Quyệt, và các quỉ hay ác thần, ảnh hưởng đến nhân loại nhiều đến nỗi Kinh Thánh viết: “Cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ” (1 Giăng 5:19, Bản Dịch Mới). Kinh Thánh cho biết những cách ma-quỉ cố gắng ảnh hưởng đến con người.

  • Sự lừa gạt. Kinh Thánh khuyến khích tín đồ đạo Đấng Ki-tô “đứng vững trước những mưu kế của Kẻ Quỷ Quyệt’’ (Ê-phê-sô 6:11). Một trong các mưu kế của hắn là lừa gạt người ta để họ tin rằng những kẻ hầu việc cho hắn chính là tôi tớ của Đức Chúa Trời.​—2 Cô-rinh-tô 11:13-15.

  • Ma thuật. Kẻ Quỷ Quyệt lừa dối người ta qua việc cầu hỏi đồng cốt, thầy bói, và những người thực hành việc bói toán hoặc chiêm tinh (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Việc dùng ma túy, thuật thôi miên, các phương pháp thiền định làm tâm trí trống rỗng khiến một người bị ác thần kiểm soát.—Lu-ca 11:24-26.

  • Tôn giáo sai lầm. Các tôn giáo dạy giáo lý sai lầm để lừa dối người ta, khiến họ không vâng lời Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:20). Kinh Thánh gọi các niềm tin sai lầm ấy là “sự dạy dỗ của ác thần”.​—1 Ti-mô-thê 4:1.

  • Quỉ ám. Kinh Thánh ghi lại các trường hợp ác thần kiểm soát người ta. Đôi khi những người bị ác thần ám bị mù, câm hoặc ngay cả tự gây thương tích.​—Ma-thi-ơ 12:22; Mác 5:2-5.

Làm thế nào để tránh ảnh hưởng của Kẻ Quỷ Quyệt?

Bạn không cần sợ hãi sự kiểm soát của ác thần, vì Kinh Thánh cho thấy cách bạn có thể thành công trong việc chống lại Kẻ Quỷ Quyệt:

  • Nhận ra những phương pháp của Kẻ Quỷ Quyệt để bạn “biết mưu kế của hắn”.​—2 Cô-rinh-tô 2:11.

  • Tìm hiểu Kinh Thánh và áp dụng những gì đã học. Áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh sẽ bảo vệ bạn khỏi ảnh hưởng của Kẻ Quỷ Quyệt.​—Ê-phê-sô 6:11-​18.

  • Loại bỏ mọi thứ liên quan đến hoạt động của ác thần (Công vụ 19:19). Điều này bao gồm âm nhạc, sách báo, tạp chí, áp phích và video cổ vũ thực hành ma thuật.