Skip to content

Phải chăng Đức Chúa Trời là một lực vô cảm?

Phải chăng Đức Chúa Trời là một lực vô cảm?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Đức Chúa Trời sử dụng một lực vô song trên khắp vũ trụ. Nói về cách ngài tạo ra hằng hà sa số ngôi sao, Kinh Thánh cho biết: “Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật này? Ấy là Đấng khiến các cơ-binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức-mạnh Ngài lớn lắm, và quyền-năng Ngài rất cao”.​—Ê-sai 40:25, 26.

Nhưng Đức Chúa Trời còn hơn cả một lực mạnh mẽ. Kinh Thánh nói rằng ngài có cảm xúc, chẳng hạn như yêu và ghét (Thi-thiên 11:5; Giăng 3:16). Kinh Thánh cũng cho biết rằng hành động của con người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Đức Chúa Trời.​—Thi-thiên 78:40, 41.