Skip to content

Lễ Vượt Qua là gì?

Lễ Vượt Qua là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Lễ Vượt Qua là lễ mà người Do Thái ăn mừng việc Đức Chúa Trời giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ ở Ai Cập vào năm 1513 TCN. Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên tưởng nhớ sự kiện quan trọng đó mỗi năm vào ngày 14 của tháng A-bíp (theo lịch Do Thái), là tháng mà sau này được gọi là Ni-san.​—Xuất Ai Cập 12:42; Lê-vi 23:5.

Tại sao gọi là Lễ Vượt Qua?

Cụm từ “Vượt Qua” nói đến thời điểm Đức Chúa Trời bảo vệ dân Y-sơ-ra-ên khỏi tai vạ đã giết mọi con đầu lòng trong xứ Ai Cập (Xuất Ai Cập 12:27; 13:15). Trước khi giáng tai vạ khủng khiếp này, ngài bảo dân Y-sơ-ra-ên giết con cừu hoặc con dê và vẩy máu của nó lên khung cửa nhà họ (Xuất Ai Cập 12:21, 22, chú thích). Khi thấy dấu hiệu đó, ngài sẽ “vượt qua” nhà họ và bảo toàn mạng sống con đầu lòng của họ.​—Xuất Ai Cập 12:​7, 13.

Vào thời Kinh Thánh, Lễ Vượt Qua được cử hành ra sao?

Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên những sự hướng dẫn về cách cử hành Lễ Vượt Qua đầu tiên. * Một số thông tin về Lễ Vượt Qua được đề cập trong Kinh Thánh bao gồm những điều dưới đây.

  • Vật tế lễ: Các gia đình chọn một con cừu (hoặc dê) một năm tuổi vào ngày thứ mười của tháng A-bíp (hay Ni-san), và vào ngày 14 họ giết con vật đó. Vào Lễ Vượt Qua đầu tiên, người Do Thái vẩy một ít máu của con vật ấy lên hai thanh dọc cùng thanh ngang của khung cửa, nướng cả con vật ấy rồi ăn.​—Xuất Ai Cập 12:​3-9.

  • Bữa ăn: Ngoài con cừu (hoặc dê), bữa ăn của dân Y-sơ-ra-ên trong Lễ Vượt Qua cũng bao gồm bánh không men và rau đắng.​—Xuất Ai Cập 12:8.

  • Kỳ lễ: Dân Y-sơ-ra-ên cử hành Lễ Bánh Không Men trong bảy ngày sau Lễ Vượt Qua, trong thời gian này họ không ăn bánh có men.​—Xuất Ai Cập 12:17-​20; 2 Sử ký 30:21.

  • Giáo dục: Các bậc cha mẹ tận dụng Lễ Vượt Qua để dạy con về Giê-hô-va Đức Chúa Trời.​—Xuất Ai Cập 12:25-27.

  • Hành trình: Sau này, dân Y-sơ-ra-ên đi đến Giê-ru-sa-lem để ăn Lễ Vượt Qua.​—Phục truyền luật lệ 16:5-7; Lu-ca 2:41.

  • Những phong tục khác: Vào thời Chúa Giê-su, Lễ Vượt Qua cũng bao gồm rượu và ca hát.​—Ma-thi-ơ 26:19, 30; Lu-ca 22:15-18.

Quan niệm sai về Lễ Vượt Qua

Quan niệm sai: Dân Y-sơ-ra-ên ăn Lễ Vượt Qua vào ngày 15 tháng Ni-san.

Sự thật: Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên giết một con cừu ngay sau khi mặt trời lặn vào ngày 14 Ni-san và ăn thịt của nó trong đêm đó (Xuất Ai Cập 12:​6, 8). Đối với dân Y-sơ-ra-ên, một ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn hôm nay cho đến lúc mặt trời lặn hôm sau (Lê-vi 23:32). Vì thế, dân Y-sơ-ra-ên giết con cừu và ăn Lễ Vượt Qua vào lúc bắt đầu ngày 14 Ni-san.

Quan niệm sai: Tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên cử hành Lễ Vượt Qua.

Sự thật: Sau khi cử hành Lễ Vượt Qua vào ngày 14 Ni-san, năm 33 CN, Chúa Giê-su thiết lập một lễ kỷ niệm mới, đó là Bữa Ăn Tối Của Chúa (Lu-ca 22:19, 20; 1 Cô-rinh-tô 11:20). Bữa ăn này thay thế cho Lễ Vượt Qua, vì nó kỷ niệm sự hy sinh của “Đấng Ki-tô, chiên con dành cho Lễ Vượt Qua” (1 Cô-rinh-tô 5:7). Sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su cao trọng hơn con sinh tế của Lễ Vượt Qua, vì sự hy sinh của ngài giải thoát mọi người khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết.​—Ma-thi-ơ 20:28; Hê-bơ-rơ 9:15.

^ đ. 7 Tuy nhiên, qua thời gian, một số điều cần được điều chỉnh. Chẳng hạn, dân Y-sơ-ra-ên ăn Lễ Vượt Qua đầu tiên một cách “vội vã” vì họ cần chuẩn bị sẵn sàng để rời Ai Cập (Xuất Ai Cập 12:11). Nhưng khi đến được Đất Hứa, họ không phải ăn lễ này một cách vội vã nữa.