Skip to content

Số 666 có ý nghĩa gì?

Số 666 có ý nghĩa gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Theo sách cuối cùng của Kinh Thánh, 666 là số hay tên của con thú dữ có bảy đầu và mười sừng từ dưới biển lên (Khải huyền 13:1, 17, 18). Con thú dữ này tượng trưng cho hệ thống chính trị toàn cầu cai trị trên “mọi chi phái, mọi dân, mọi thứ tiếng cùng mọi nước” (Khải huyền 13:7). Tên 666 cho thấy trong mắt Đức Giê-hô-va, hệ thống chính trị này thất bại thảm hại. Tại sao?

  Không chỉ là một danh hiệu. Các tên do Đức Chúa Trời đặt đều có ý nghĩa. Ví dụ, Đức Chúa Trời đặt cho Áp-ram (có nghĩa “cha cao-quý”) tên là Áp-ra-ham (có nghĩa “cha của nhiều dân-tộc”) khi ngài hứa cho ông làm “tổ-phụ của nhiều dân-tộc” (Sáng-thế Ký 17:5, chú thích). Tương tự, tên Đức Chúa Trời đặt cho con thú dữ là 666 tượng trưng cho các đặc tính nổi bật của nó.

  Số sáu ám chỉ sự không hoàn hảo. Các số trong Kinh Thánh thường được dùng theo nghĩa tượng trưng. Số bảy thường tượng trưng cho sự trọn vẹn và hoàn hảo. Số sáu kém số bảy một số nên có thể ám chỉ những gì khiếm khuyết hoặc bất toàn trong mắt Đức Chúa Trời, và có thể liên quan đến kẻ thù của ngài.​—1 Sử-ký 20:6; Đa-ni-ên 3:1.

  Lặp lại ba lần để nhấn mạnh. Đôi khi Kinh Thánh lặp lại ba lần một vấn đề để nhấn mạnh (Khải huyền 4:8; 8:13). Vì vậy, tên 666 đặc biệt nhấn mạnh việc Đức Chúa Trời xem hệ thống chính trị của loài người là thất bại thảm hại. Họ không có khả năng đem lại hòa bình và an ninh vĩnh cửu, điều mà duy nhất Nước Đức Chúa Trời thực hiện được.

Dấu của con thú dữ

 Kinh Thánh nói rằng người ta nhận “dấu của con thú dữ” vì họ “thán phục mà đi theo”, đến mức thờ phượng nó (Khải huyền 13:3, 4; 16:2). Họ làm điều này bằng cách tôn thờ quốc gia, các biểu tượng quốc gia hoặc sức mạnh quân sự. Bách khoa Từ điển Tôn giáo (The Encyclopedia of Religion) cho biết: “Chủ nghĩa ái quốc đã trở thành một hình thức tôn giáo chủ đạo trong thế giới hiện đại”.

 Dấu của con thú dữ được đóng trên tay phải hoặc trên trán một người như thế nào? (Khải huyền 13:16). Liên quan đến những mạng lệnh ban cho dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn-chí giữa hai con mắt’ (Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18). Điều này không có nghĩa người Y-sơ-ra-ên mang dấu trên tay và trên trán theo nghĩa đen, nhưng có nghĩa họ để Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn trong mọi hành động và suy nghĩ. Tương tự, dấu của con thú dữ không phải được hiểu theo nghĩa đen, chẳng hạn một dấu xăm số 666, nhưng theo nghĩa bóng, dấu này nhận diện những ai để hệ thống chính trị chi phối đời sống. Những người có dấu của con thú dữ tự đặt mình vào vị thế đối địch với Đức Chúa Trời.​—Khải huyền 14:9, 10; 19:19-21.