Đi đến nội dung

Kinh Thánh nói gì về việc hỏa táng?

Kinh Thánh nói gì về việc hỏa táng?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh không có chỉ dẫn cụ thể về việc hỏa táng, cũng không có mệnh lệnh liên quan đến việc chôn cất hoặc hỏa táng.

 Kinh Thánh cho biết một số tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời đã chôn cất người chết. Chẳng hạn, Áp-ra-ham đã rất nỗ lực để tìm một chỗ chôn cất vợ của ông là Sa-ra.​—Sáng thế 23:2-20; 49:29-32.

 Kinh Thánh cũng cho biết có những người trung thành đã thiêu xác của người chết. Chẳng hạn, khi vua Sau-lơ của Y-sơ-ra-ên và ba con trai ông bị tử trận, lúc đầu xác của họ bị giữ lại trong lãnh thổ của kẻ thù và bị đối xử thậm tệ. Khi biết được điều này, các chiến binh trung thành của Y-sơ-ra-ên đã lấy lại xác của Sau-lơ và ba con trai ông, rồi đem đi thiêu và chôn cất xương (1 Sa-mu-ên 31:8-13). Kinh Thánh cho thấy cách thức đó được Đức Chúa Trời chấp nhận.​—2 Sa-mu-ên 2:4-6.

Quan niệm sai lầm phổ biến về hỏa táng

 Quan niệm sai: Hỏa táng là không tôn trọng thi hài.

 Sự thật: Kinh Thánh nói rằng người chết trở về bụi đất, là điều tất yếu xảy ra khi xác chết bị phân hủy (Sáng thế 3:19). Việc hỏa táng đẩy nhanh quá trình này bằng cách thiêu xác chết đến khi thành tro, tức bụi đất.

 Quan niệm sai: Vào thời Kinh Thánh, chỉ những người mất ân huệ của Đức Chúa Trời mới bị thiêu sau khi chết.

 Sự thật: Xác của một số người bất trung như A-can và gia đình ông bị thiêu (Giô-suê 7:25). Tuy nhiên, đây là trường hợp ngoại lệ chứ không phải thông thường (Phục truyền luật lệ 21:22, 23). Như được đề cập ở trên, xác của một số người trung thành như con trai của vua Sau-lơ là Giô-na-than đã được đem đi thiêu sau khi chết.

 Quan niệm sai: Hỏa táng ngăn trở việc Đức Chúa Trời làm người chết sống lại.

 Sự thật: Đức Chúa Trời có thể làm cho người chết sống lại dù thi hài của người ấy được chôn cất, hỏa táng, bị chìm trong biển hay làm mồi cho thú dữ (Khải huyền 20:13). Đấng Toàn Năng có thể dễ dàng tái tạo cơ thể mới cho người đó.​—1 Cô-rinh-tô 15:35, 38.