Skip to content

Đấng Ki-tô đến có nghĩa gì?

Đấng Ki-tô đến có nghĩa gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến thời điểm khi Đấng Ki-tô đến trong tương lai để phán xét dân cư trên đất. * Chẳng hạn, Ma-thi-ơ 25:31-33 nói:

“Khi Con Người [Chúa Giê-su Ki-tô] đến trong sự vinh quang cùng với tất cả các thiên sứ, ngài sẽ ngồi trên ngai vinh hiển của mình. Muôn dân sẽ nhóm lại trước mặt ngài rồi ngài chia họ thành hai nhóm, như người chăn tách chiên ra khỏi dê. Ngài sẽ đặt chiên ở bên phải, còn dê ở bên trái”.

Thời điểm phán xét này sẽ là một phần của “hoạn nạn lớn” và khác với bất kỳ hoạn nạn nào trong lịch sử nhân loại. Đỉnh điểm của hoạn nạn ấy là trận chiến Ha-ma-ghê-đôn (Ma-thi-ơ 24:21; Khải huyền 16:16). Kẻ thù của Đấng Ki-tô, được ví như dê trong minh họa của ngài, “sẽ chịu án phạt là bị hủy diệt vĩnh viễn” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9; Khải huyền 19:11, 15). Trái lại, những tôi tớ trung thành của ngài được ví như chiên sẽ có triển vọng nhận được “sự sống vĩnh cửu”.​—Ma-thi-ơ 25:46.

Khi nào Đấng Ki-tô đến?

Chúa Giê-su nói: “Về ngày và giờ đó thì không ai biết” (Ma-thi-ơ 24:36, 42; 25:13). Tuy nhiên, ngài mô tả một “dấu hiệu” tổng hợp có thể nhìn thấy được để nhận diện thời kỳ dẫn đến sự đến của ngài.​—Ma-thi-ơ 24:3, 7-14; Lu-ca 21:10, 11.

Đấng Ki-tô đến trong thể thần linh hay xác thịt?

Chúa Giê-su được sống lại ở thể thần linh, vì thế ngài sẽ đến với tư cách một tạo vật thần linh chứ không phải trong thể xác thịt (1 Cô-rinh-tô 15:45; 1 Phi-e-rơ 3:18). Vì lý do này, Chúa Giê-su có thể nói với các sứ đồ vào ngày trước khi ngài chết: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy tôi”.​—Giăng 14:19.

Những quan điểm sai lầm phổ biến về việc Đấng Ki-tô đến

Quan điểm sai: Kinh Thánh nói người ta sẽ thấy Chúa Giê-su “đến trong các đám mây trên trời”. Điều đó có nghĩa là con người có thể nhìn thấy sự đến của Chúa Giê-su.​—Ma-thi-ơ 24:30.

Sự thật: Kinh Thánh thường liên kết đám mây với những điều không nhìn thấy được (Lê-vi Ký 16:2; Dân-số Ký 11:25; Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:26). Thí dụ, Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Ta sẽ ở trong đám mây mịt-mịt đi đến ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:9). Khi đó, Môi-se không nhìn thấy Đức Chúa Trời theo nghĩa đen. Tương tự, khi Đấng Ki-tô “đến trong các đám mây”, con người sẽ nhận ra sự đến của ngài dù không nhìn thấy ngài.

Quan điểm sai: Cách diễn tả “mọi mắt sẽ thấy ngài” được dùng nơi Khải huyền 1:7 khi nói về việc Đấng Ki-tô đến phải được hiểu theo nghĩa đen.

Sự thật: Từ Hy Lạp trong Kinh Thánh dịch là “mắt” và “thấy” đôi khi được dùng theo nghĩa nhận ra hoặc nhận biết thay vì nhìn thấy theo nghĩa đen. * (Ma-thi-ơ 13:15; Lu-ca 19:42; Rô-ma 15:21; Ê-phê-sô 1:18). Kinh Thánh nói Chúa Giê-su sau khi được sống lại “là đấng... ở trong nơi sáng đến nỗi không người nào đến gần được và chưa người nào... có thể nhìn thấy ngài” (1 Ti-mô-thê 6:16). Vì vậy, “mọi mắt sẽ thấy ngài” có nghĩa là mọi dân sẽ nhận ra Chúa Giê-su là đấng thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 24:30.

Quan điểm sai: Những lời nơi 2 Giăng 7 cho thấy Chúa Giê-su sẽ đến trong thể xác thịt.

Sự thật: Câu Kinh Thánh này nói rằng: “Nhiều kẻ lừa gạt đã vào thế gian, là những người không công nhận Chúa Giê-su Ki-tô đến trong thể xác thịt”.

Vào thời của sứ đồ Giăng, một số người phủ nhận việc Chúa Giê-su đã xuống thế trong thể xác thịt. Họ là những người theo thuyết Ngộ đạo. Câu Kinh Thánh nơi 2 Giăng 7 được viết để bác bỏ lời tuyên bố sai lầm của họ.

^ đ. 3 Dù nhiều người dùng cụm từ “sự giáng lâm lần thứ hai” để nói đến việc Chúa Giê-su đến nhưng cụm từ này không xuất hiện trong Kinh Thánh.

^ đ. 14 Xem sách The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), trang 451 và 470.