Đi đến nội dung

Ai vào âm phủ?

Ai vào âm phủ?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Âm phủ (hay Sheol và Hades trong nguyên ngữ Kinh Thánh) có nghĩa đơn giản là mồ mả chứ không phải một nơi thống khổ trong lửa. Ai vào âm phủ? Cả người hiền lẫn người ác (Gióp 14:13; Thi-thiên 9:17). Kinh Thánh nói mồ mả chung của nhân loại là “nơi họp mặt của mọi người sống”.​—Gióp 30:23, Bản Dịch Mới.

 Ngay cả Chúa Giê-su cũng vào âm phủ khi ngài chết. Tuy nhiên, ngài “chẳng bị bỏ luôn trong âm phủ” vì Đức Chúa Trời đã làm ngài sống lại.​—Công vụ 2:31, 32, Đặng Ngọc Báu.

Âm phủ tồn tại mãi không?

 Tất cả những người vào âm phủ sẽ ra khỏi đó, tức là được Chúa Giê-su làm cho sống lại nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời (Giăng 5:28, 29; Công vụ 24:15). Về sự sống lại trong tương lai, lời tiên tri nơi Khải huyền 20:13 cho biết “sự chết và Âm-phủ cũng đem trả những người chết mình có” (Liên Hiệp Thánh Kinh Hội). Khi âm phủ trống rỗng, nó sẽ không tồn tại nữa; không ai phải vào đó nữa vì “sẽ không còn sự chết”.​—Khải huyền 21:3, 4; 20:14.

 Dù vậy, không phải ai chết cũng đều vào âm phủ. Kinh Thánh cho biết một số người ác đến nỗi không bao giờ ăn năn (Hê-bơ-rơ 10:26, 27). Khi những người này chết, họ không vào âm phủ mà vào Ghê-hen-na, hình ảnh tượng trưng cho sự hủy diệt vĩnh viễn (Ma-thi-ơ 5:29, 30). Ví dụ, Chúa Giê-su cho thấy rằng một số nhà lãnh đạo tôn giáo đạo đức giả vào thời ngài sẽ vào Ghê-hen-na.​—Ma-thi-ơ 23:27-33.