Đi đến nội dung

Nơi luyện tội có được đề cập trong Kinh Thánh không?

Nơi luyện tội có được đề cập trong Kinh Thánh không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không. Kinh Thánh không đề cập đến cụm từ “nơi luyện tội”, cũng không dạy rằng người chết được thanh tẩy trong nơi luyện tội. a Hãy xem Kinh Thánh dạy gì về tội lỗi và cái chết, cũng như sự dạy dỗ ấy tương phản thế nào với giáo lý nơi luyện tội.

  •   Đức tin nơi huyết của Chúa Giê-su, chứ không phải thời gian ở nơi luyện tội, tẩy sạch một người khỏi tội lỗi. Kinh Thánh nói rằng “huyết của Con [Đức Chúa Trời] là Chúa Giê-su tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội” và ‘Chúa Cứu Thế Giê-su lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi’ (1 Giăng 1:7; Khải huyền 1:5, Bản Dịch Mới). Chúa Giê-su “hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” để họ thoát khỏi tội lỗi.​—Ma-thi-ơ 20:28, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

  •   Người chết không biết gì hết. “Người sống biết mình sẽ chết, nhưng người chết chẳng biết gì cả” (Truyền đạo 9:5, Bản Dịch Mới). Người chết không thể cảm nhận bất cứ điều gì, nên không thể được thanh tẩy bởi lửa của nơi luyện tội.

  •   Không có sự trừng phạt nào sau khi một người qua đời. Kinh Thánh nói rằng “lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết” và “ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi” (Rô-ma 6:7, 23, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Cái chết là hình phạt trọn vẹn và đầy đủ cho tội lỗi.

a Về nơi luyện tội, sách Orpheus: Lịch sử đại cương các tôn giáo (Orpheus: A General History of Religions) nói rằng “Phúc âm không hề nói đến điều này”. Tương tự, Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) nói: “Suy cho cùng, Giáo lý của Công giáo về nơi luyện tội dựa trên truyền thống, chứ không dựa trên Thánh Kinh”.​—Ấn bản thứ hai, Tập 11, trang 825.

b Xin xem Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia), Ấn bản thứ hai, Tập 11, trang 824.