Skip to content

Phải chăng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi?

Phải chăng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Đức Chúa Trời có thể thấy mọi việc và hành động ở bất cứ nơi nào mà ngài muốn (Châm-ngôn 15:3; Hê-bơ-rơ 4:13). Tuy nhiên, Kinh Thánh không dạy rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi và trong mọi vật. Thay vì thế, Kinh Thánh cho thấy ngài là đấng có thật và ngài ngự ở một nơi cụ thể.

  • Bản thể của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời là thần linh (Giăng 4:24). Ngài vô hình và con người không thể thấy được (Giăng 1:18). Những sự hiện thấy về Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh tiết lộ rằng ngài ngự ở một nơi cụ thể. Ngài không bao giờ được miêu tả là hiện diện khắp nơi.​—Ê-sai 6:1, 2; Khải huyền 4:2, 3, 8.

  • Nơi ngự của Đức Chúa Trời: Đức Chúa Trời ngự trong cõi thần linh, tách biệt với vũ trụ vật chất. Trong cõi thần linh, Đức Chúa Trời có một ‘nơi ngự tại trên các từng trời’ (1 Các Vua 8:30). Kinh Thánh tường thuật về một lần các tạo vật thần linh “đến ra mắt Đức Giê-hô-va”, * điều này cho thấy Đức Chúa Trời ngự ở một nơi cụ thể.​—Gióp 1:6.

Nếu Đức Chúa Trời không hiện diện khắp nơi thì ngài có thể thật sự quan tâm đến cá nhân tôi không?

Có. Đức Chúa Trời quan tâm sâu xa đến từng cá nhân. Dù ở trong cõi thần linh, Đức Chúa Trời vẫn chú ý đến những ai ở trên đất muốn làm ngài vui lòng, và ngài hành động vì họ (1 Các Vua 8:39; 2 Sử-ký 16:9). Hãy xem xét cách Đức Giê-hô-va cho thấy ngài quan tâm đến những người thờ phượng chân thật:

  • Khi bạn cầu nguyện: Đức Giê-hô-va lắng nghe bạn ngay lúc bạn bắt đầu nói lời cầu nguyện.​—2 Sử-ký 18:31.

  • Khi bạn buồn nản: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau-thương, và cứu kẻ nào có tâm-hồn thống-hối [“tan nát”, Nguyễn Thế Thuấn]”.​—Thi-thiên 34:18.

  • Khi bạn cần sự hướng dẫn: Đức Giê-hô-va sẽ dạy dỗ và chỉ dẫn cho bạn qua Lời của ngài là Kinh Thánh.​—Thi-thiên 32:8.

Quan điểm sai về việc Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi

Quan điểm sai: Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi trong vũ trụ vật chất.

Sự thật: Đức Chúa Trời không ngự trên trái đất hay bất cứ nơi nào khác trong vũ trụ vật chất (1 Các Vua 8:27). Đúng là các ngôi sao và những công trình sáng tạo khác “rao-truyền sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Thi-thiên 19:1). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không ở trong các tạo vật của ngài, giống như họa sĩ không ở trong bức tranh của mình. Nhưng bức tranh có thể cho chúng ta biết điều gì đó về tác giả của nó. Tương tự, những gì chúng ta thấy trong thế giới vật chất tiết lộ ‘các đặc tính vô hình’ của Đấng Tạo Hóa như quyền năng, sự khôn ngoan và tình yêu thương.​—Rô-ma 1:20.

Quan điểm sai: Đức Chúa Trời phải tồn tại khắp nơi để biết mọi việc và để làm đấng toàn năng.

Sự thật: Qua thần khí, tức lực hoạt động của ngài, Đức Chúa Trời có thể biết và làm bất cứ điều gì tại mọi nơi và mọi lúc mà không cần chính ngài hiện diện ở đó.​—Thi-thiên 139:7.

Quan điểm sai: Thi-thiên 139:8 dạy rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi vì câu này nói: “Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó”.

Sự thật: Câu Kinh Thánh trên không nói về nơi Đức Chúa Trời ngự. Thay vì thế, bằng lối thơ ca, câu này dạy rằng không có nơi nào quá xa đối với Đức Chúa Trời mà ngài không thể hành động vì chúng ta.

^ đ. 5 Giê-hô-va là tên của Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.