Skip to content

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn nói đến cuộc chiến cuối cùng giữa các chính phủ loài người và Đức Chúa Trời. Các chính phủ này và những người ủng hộ họ chống đối Đức Chúa Trời, ngay cả ngày nay họ cũng làm thế bằng cách từ chối phục tùng quyền cai trị của ngài (Thi-thiên 2:2). Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ đánh dấu chấm hết cho sự cai trị của con người.​—Đa-ni-ên 2:44.

Từ “Ha-ma-ghê-đôn” chỉ xuất hiện một lần trong Kinh Thánh, nơi Khải huyền 16:16. Lời tiên tri trong sách này cho biết tại “một chỗ, trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn”, “các vua trên khắp đất” sẽ quy tụ lại “trong cuộc chiến diễn ra vào ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”.​—Khải huyền 16:14.

Ai sẽ chiến đấu tại Ha-ma-ghê-đôn? Chúa Giê-su Ki-tô sẽ dẫn đầu đạo quân trên trời để đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời (Khải huyền 19:11-16, 19-21). Kẻ thù này gồm những người chống lại uy quyền của Đức Chúa Trời và xem thường ngài.​—Ê-xê-chi-ên 39:7.

Có phải cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ diễn ra ở Trung Đông? Không. Thay vì chỉ giới hạn trong một nơi, trận chiến Ha-ma-ghê-đôn sẽ xảy ra trên toàn thế giới.​—Giê-rê-mi 25:32-34; Ê-xê-chi-ên 39:17-20.

Ha-ma-ghê-đôn (trong tiếng Hê-bơ-rơ Har Meghiddohnʹ) có nghĩa là “núi Mê-ghi-đô”. Mê-ghi-đô từng là một thành thuộc lãnh thổ Y-sơ-ra-ên xưa. Lịch sử cho thấy đây là nơi diễn ra những cuộc chiến mang tính quyết định, trong đó có một số được ghi lại trong Kinh Thánh (Các Quan Xét 5:19, 20; 2 Các Vua 9:27; 23:29). Tuy nhiên, Ha-ma-ghê-đôn không thể nào ám chỉ đến một nơi gần Mê-ghi-đô cổ xưa. Không có núi nào lớn ở đó, ngay cả toàn bộ trũng Gít-rê-ên kế cận, có thể chứa hết những người sẽ chiến đấu với Đức Chúa Trời. Thay vì thế, Ha-ma-ghê-đôn là tình trạng thế giới khi các nước nhóm lại lần cuối để chống lại sự cai trị của Đức Chúa Trời.

Tình trạng sẽ như thế nào trong cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn? Dù chúng ta không biết Đức Chúa Trời sẽ dùng quyền năng của ngài như thế nào, nhưng ngài có sẵn những loại vũ khí mà ngài đã dùng trong quá khứ, chẳng hạn như mưa đá, động đất, mưa dầm, lửa và diêm sinh, chớp và bệnh dịch (Gióp 38:22, 23; Ê-xê-chi-ên 38:19, 22; Ha-ba-cúc 3:10, 11; Xa-cha-ri 14:12). Trong sự hỗn loạn, ít nhất một số kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ chém giết lẫn nhau và cuối cùng họ nhìn nhận Đức Chúa Trời đang chiến đấu với họ.​—Ê-xê-chi-ên 38:21, 23; Xa-cha-ri 14:13.

Ha-ma-ghê-đôn có hủy diệt thế gian không? Cuộc chiến này không hủy diệt hành tinh của chúng ta vì trái đất là ngôi nhà vĩnh cửu của nhân loại (Thi-thiên 37:29; 96:10; Truyền-đạo 1:4). Thay vì hủy diệt con người, Ha-ma-ghê-đôn sẽ bảo vệ họ vì “một đám đông” tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ được sống sót.​—Khải huyền 7:9, 14; Thi-thiên 37:34.

Nhưng ngoài việc nói đến trái đất, từ “thế gian” trong Kinh Thánh đôi khi ám chỉ xã hội loài người gian ác chống lại Đức Chúa Trời (1 Giăng 2:15-17). Theo nghĩa đó, “thế gian này sẽ qua đi” tại Ha-ma-ghê-đôn.

Ha-ma-ghê-đôn sẽ diễn ra khi nào? Khi nói về “hoạn nạn lớn”, biến cố lên đến đỉnh điểm trong trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, Chúa Giê-su cho biết: “Về ngày và giờ đó thì không ai biết, kể cả thiên sứ trên trời và Con cũng vậy, nhưng chỉ mình Cha biết mà thôi” (Ma-thi-ơ 24:21, 36). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy rằng Ha-ma-ghê-đôn diễn ra trong thời kỳ hiện diện vô hình của Chúa Giê-su (sự hiện diện ấy bắt đầu vào năm 1914).​—Ma-thi-ơ 24:37-39.