Đi đến nội dung

Các quỉ có thật không?

Các quỉ có thật không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Có. Các quỉ hay ác thần là “những thiên sứ phạm tội”, tạo vật thần linh phản nghịch Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 2:4). Thiên sứ đầu tiên tự biến mình thành ác thần là Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt, Kinh Thánh gọi hắn là “kẻ cai trị ác thần”.​—Ma-thi-ơ 12:24, 26.

Sự phản nghịch vào thời Nô-ê

 Kinh Thánh ghi lại sự phản nghịch của một số thiên sứ trước khi xảy ra trận Nước Lụt vào thời Nô-ê: “Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt-đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng-thế Ký 6:2). Các thiên sứ ác này “không giữ vị trí ban đầu của mình” ở trên trời, mặc lấy hình người để quan hệ với phụ nữ.​—Giu-đe 6.

 Khi trận Nước Lụt đến, các thiên sứ phản nghịch bỏ thân xác con người và trở về trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đuổi họ ra khỏi gia đình của ngài. Với sự trừng phạt này, các ác thần không bao giờ được mặc lấy hình người nữa.​—Ê-phê-sô 6:11, 12.