Skip to content

Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su có thân thể xác thịt hay thân thể thần linh?

Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su có thân thể xác thịt hay thân thể thần linh?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su “bị giết ở thể xác thịt nhưng được làm sống lại ở thể thần linh”.​—1 Phi-e-rơ 3:18; Công vụ 13:34; 1 Cô-rinh-tô 15:45; 2 Cô-rinh-tô 5:16.

Những lời của chính Chúa Giê-su cho thấy rằng ngài sẽ không sống lại với thân thể bằng thịt và huyết. Chúa Giê-su nói ngài sẽ ban ‘thịt ngài để thế gian được sống’ hầu nhân loại được cứu chuộc (Giăng 6:51; Ma-thi-ơ 20:28). Nếu lấy lại thân thể xác thịt khi được sống lại thì tức là ngài đã hủy bỏ sự hy sinh để làm giá chuộc. Nhưng điều này không thể xảy ra vì Kinh Thánh nói ngài đã hy sinh thân thể bằng thịt và huyết của mình “một lần là đủ”.—Hê-bơ-rơ 9:11, 12.

Nếu Chúa Giê-su được sống lại trong thân thể thần linh, làm sao các môn đồ có thể nhìn thấy được ngài?

  • Các tạo vật thần linh có thể mặc lấy hình người. Chẳng hạn như các thiên sứ mặc lấy hình người vào thời xưa thậm chí còn ăn uống chung với con người (Sáng-thế Ký 18:1-8; 19:1-3). Dù vậy họ vẫn là tạo vật thần linh và có thể rời khỏi thế giới vật chất.​—Các Quan Xét 13:15-21.

  • Sau khi được sống lại, Chúa Giê-su cũng mặc lấy hình người trong một thời gian, giống như các thiên sứ đã từng làm trước kia. Tuy nhiên, là tạo vật thần linh, ngài có khả năng hiện ra và biến mất một cách bất ngờ (Lu-ca 24:31; Giăng 20:19, 26). Thân thể xác thịt của Chúa Giê-su không giống nhau mỗi lần ngài hiện ra. Vậy nên ngay cả các bạn thân cũng chỉ có thể nhận ra Chúa Giê-su qua lời nói cùng những điều ngài làm.​—Lu-ca 24:30, 31, 35; Giăng 20:14-16; 21:6, 7.

  • Khi Chúa Giê-su hiện ra với sứ đồ Thô-ma, ngài đã mặc lấy một thân thể có những vết thương. Ngài làm thế để củng cố đức tin của Thô-ma, vì Thô-ma nghi ngờ việc Chúa Giê-su đã được làm sống lại.​—Giăng 20:24-​29.