Đi đến nội dung

Kinh nghiệm lúc hấp hối​—Có nghĩa gì?

Kinh nghiệm lúc hấp hối​—Có nghĩa gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Nhiều người lúc hấp hối nói rằng họ nhớ đã ra khỏi cơ thể, thấy một ánh sáng chói lòa hoặc một nơi tuyệt đẹp. Sách Recollections of Death viết: ‘Một số người xem trải nghiệm này là đặc ân có cái nhìn thoáng qua về thế giới khác’. Dù không đề cập đến các kinh nghiệm lúc hấp hối như vậy, nhưng Kinh Thánh ghi lại một sự thật cơ bản cho biết đó không phải là sự thấy trước về kiếp sau.

 Người chết không biết gì hết.

Kinh Thánh nói người chết “chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5). Khi chết, chúng ta không vào một thế giới khác nhưng không hiện hữu nữa. Sự dạy dỗ cho rằng chúng ta có một linh hồn bất tử, sống sót sau khi thân thể chết, không đến từ Kinh Thánh (Ê-xê-chi-ên 18:4). Vì thế, bất cứ ký ức nào về kinh nghiệm lúc hấp hối không thể là cái nhìn thoáng qua về thiên đàng, địa ngục hoặc kiếp sau.

 La-xa-rơ nói gì về kiếp sau?

Lời tường thuật của Kinh Thánh về La-xa-rơ miêu tả kinh nghiệm của một cái chết thật sự: Ông được Chúa Giê-su làm sống lại sau khi đã chết bốn ngày (Giăng 11:38-44). Nếu La-xa-rơ trải qua điều gì đó vui thích trong kiếp sau, hẳn Chúa Giê-su nhẫn tâm khi làm ông sống lại trên đất. Tuy nhiên, Kinh Thánh không ghi lại bất cứ lời nào của La-xa-rơ về kiếp sau. Chắc chắn La-xa-rơ sẽ nói về kiếp sau nếu ông đã trải nghiệm điều này. Đáng chú ý là Chúa Giê-su miêu tả cái chết của La-xa-rơ như giấc ngủ, cho thấy lúc La-xa-rơ chết ông không biết gì cả.​—Giăng 11:11-14.