Đi đến nội dung

Làm sao để được sống đời đời?

Làm sao để được sống đời đời?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh hứa: “Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì?

  •   Tìm hiểu về Đức Chúa Trời và Con ngài là Chúa Giê-su. Trong lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su nói: “Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô” (Giăng 17:3). Việc tìm hiểu về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su bao hàm điều gì? Đó là học Kinh Thánh và áp dụng những điều mình học vào đời sống. a Kinh Thánh cho chúng ta biết quan điểm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa và Đấng Ban Sự Sống (Công vụ 17:24, 25). Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết về Con của ngài, Chúa Giê-su, là đấng dạy “những lời mang lại sự sống vĩnh cửu”.​—Giăng 6:67-69.

  •   Thể hiện đức tin nơi sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su xuống trái đất để “phục vụ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc” (Ma-thi-ơ 20:28). Sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su mở đường cho nhân loại có cơ hội được sống mãi mãi trong địa đàng b (Thi thiên 37:29). Chúa Giê-su nói: “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16). Hãy lưu ý rằng việc thể hiện đức tin đòi hỏi nhiều hơn là chỉ tin nơi Chúa Giê-su. Chúng ta phải ‘thể hiện đức tin nơi ngài’, tức sống theo những điều ngài dạy và làm theo ý muốn của Cha ngài.​—Ma-thi-ơ 7:21; Gia-cơ 2:17.

  •   Xây dựng tình bạn mật thiết với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần ngài và trở thành bạn của ngài (Gia-cơ 2:23; 4:8). Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. Ngài không bao giờ chết, và ngài muốn bạn của ngài cũng được sống đời đời. Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời cho biết ngài muốn những người tìm kiếm ngài “được sống cho đến mãi mãi”.​—Thi thiên 22:26.

Những quan niệm sai về việc sống đời đời

 Quan niệm sai: Con người có thể đạt được sự sống vĩnh cửu bằng nỗ lực của chính mình.

 Sự thật: Dù một số tiến bộ về y học hứa hẹn sẽ giúp tăng tuổi thọ của con người, nhưng những nỗ lực đó không mang lại sự sống vĩnh cửu. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể cho chúng ta sự sống vĩnh cửu, vì ngài là “nguồn sự sống” (Thi thiên 36:9). Ngài hứa sẽ “nuốt sự chết đến muôn đời” và ban sự sống vĩnh cửu cho những người trung thành với ngài.​—Ê-sai 25:8; 1 Giăng 2:25.

 Quan niệm sai: Chỉ một số chủng tộc mới được sống đời đời.

 Sự thật: Đức Chúa Trời không hề thiên vị. Trái lại, “trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận” (Công vụ 10:34, 35). Tất cả những ai vâng lời Đức Chúa Trời đều có cơ hội sống đời đời, bất kể họ thuộc chủng tộc hay nền văn hóa nào.

 Quan niệm sai: Nếu sống đời đời thì sẽ rất nhàm chán.

 Sự thật: Lời hứa về sự sống vĩnh cửu đến từ Đức Chúa Trời, là đấng yêu thương và muốn chúng ta hạnh phúc (Gia-cơ 1:17; 1 Giăng 4:8). Ngài biết rằng để có hạnh phúc, chúng ta cần có công việc ý nghĩa (Truyền đạo 3:12). Đức Chúa Trời hứa là những ai sống đời đời trên đất sẽ có công việc thỏa nguyện mang lại lợi ích cho họ và những người thân yêu.​—Ê-sai 65:22, 23.

 Hơn thế, những người sống đời đời sẽ tiếp tục học thêm điều mới về Đấng Tạo Hóa và sự sáng tạo vĩ đại của ngài. Ngài tạo ra loài người với ước muốn được sống đời đời và học về ngài, dù họ sẽ “không bao giờ hiểu thấu từ đầu đến cuối công việc Đức Chúa Trời đã làm” (Truyền đạo 3:10, 11). Do đó, những người sống đời đời sẽ luôn có điều thú vị để học và làm.

a Nhân Chứng Giê-hô-va có chương trình tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Để biết thêm thông tin, xin xem video Buổi tìm hiểu Kinh Thánh diễn ra như thế nào?.