Skip to content

Đức Chúa Trời có phải là Chúa Ba Ngôi?

Đức Chúa Trời có phải là Chúa Ba Ngôi?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Nhiều giáo phái đạo Đấng Ki-tô dạy rằng Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, Bách khoa từ điển Anh quốc (Encyclopædia Britannica) cho biết: “Trong Tân Ước không có từ Chúa Ba Ngôi, cũng không dạy giáo lý đó một cách rõ ràng... Giáo lý này dần hình thành qua nhiều thế kỷ và nhiều cuộc tranh cãi”.

Trên thực tế, Kinh Thánh không bao giờ được miêu tả Đức Chúa Trời là một phần của Chúa Ba Ngôi. Hãy lưu ý những câu Kinh Thánh sau:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai”.​—Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4.

“Chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.​—Thi-thiên 83:18.

“Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời có thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Giê-su Ki-tô”.​—Giăng 17:3.

“Đức Chúa Trời thì chỉ có một”.​—Ga-la-ti 3:20, Bản Dịch Mới.

Tại sao hầu hết các giáo phái đạo Đấng Ki-tô lại nói rằng Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi?