Đi đến nội dung

Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời có hiện hữu không?

Kinh Thánh cung cấp năm bằng chứng thuyết phục.

Phải chăng Đức Chúa Trời là một lực vô cảm?

Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra muôn vật, nhưng ngài có quan tâm đến chúng ta không?

Phải chăng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi?

Phải chăng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi? Tại sao bạn có thể tin chắc rằng ngài ngự ở một nơi cụ thể nhưng vẫn biết về cá nhân bạn?

Đức Chúa Trời có sống ở một nơi cụ thể không?

Kinh Thánh nói gì về nơi Đức Chúa Trời sống? Chúa Giê-su có ở đó không?

Có ai từng nhìn thấy Đức Chúa Trời không?

Kinh Thánh có tự mâu thuẫn không khi ở chỗ này thì nói rằng “chưa từng có người nào thấy Đức Chúa Trời”, nhưng ở chỗ khác lại nói Môi-se “nhìn thấy Đức Chúa Trời”?

Chúa Ba Ngôi có phải là giáo lý của Kinh Thánh không?

Nhiều tôn giáo dạy rằng Đức Chúa Trời là Chúa Ba Ngôi. Đó có phải là điều Kinh Thánh dạy không?

Trinh nữ Ma-ri có phải là “Mẹ Thiên Chúa” không?

Cả Kinh Thánh và lịch sử Ki-tô giáo đều có câu trả lời rõ ràng.

Đức Chúa Trời có đổi ý không?

Kinh Thánh có mâu thuẫn không khi ghi lại lời của Đức Chúa Trời: “Ta không hề thay đổi” và “Ta sẽ đổi ý”?

Thần khí thánh là gì?

Tại sao Kinh Thánh dùng từ “tay” của Đức Chúa Trời để nói đến thần khí thánh?

Danh Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời có tên không?

Kinh Thánh cho biết tên riêng của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nên dùng tên ấy không?

Phải chăng tên Đức Chúa Trời là Giê-su?

Chúa Giê-su không bao giờ tự nhận là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tại sao?

Đức Giê-hô-va là ai?

Có phải ngài là Đức Chúa Trời của chỉ một dân tộc, như dân Y-sơ-ra-ên không?

Đức Chúa Trời có bao nhiêu tên?

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng tên của Đức Chúa Trời là Allah, El Shaddai, Giê-hô-va-di-rê, An-pha và Ô-mê-ga, v.v. Gọi đúng tên ngài có quan trọng không?

“An-pha và Ô-mê-ga” là đấng nào?

Tại sao tước vị này phù hợp với đấng đó?

Ý muốn của Đức Chúa Trời

Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tôi là gì?

Bạn có cần dấu hiệu đặc biệt hoặc lời kêu gọi để biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mình? Hãy xem lời giải đáp của Kinh Thánh.

Kinh Thánh nói gì về quyền tự do lựa chọn? Đức Chúa Trời có kiểm soát mọi điều?

Nhiều người tin số phận định đoạt đời sống của họ. Sự lựa chọn của chúng ta có ảnh hưởng đến sự thành công trong đời sống?

Làm thế nào để biết và xây dựng tình bạn với Chúa?

Bảy điều có thể giúp bạn biết và xây dựng tình bạn với ngài.

Có thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những đau khổ của chúng ta không?

Sự đau khổ có thể xảy đến cho bất cứ ai, ngay cả những người được Đức Chúa Trời yêu quý. Tại sao?