Đi đến nội dung

Hai lý do nào khiến Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện?

Hai lý do nào khiến Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Có một số lời cầu nguyện không được Đức Chúa Trời nhậm. Hãy xem hai yếu tố khiến ngài không nghe lời cầu xin của một người.

1. Lời cầu nguyện trái với ý muốn của Đức Chúa Trời

 Đức Chúa Trời không đáp lời cầu nguyện trái với ý muốn hoặc những đòi hỏi của ngài được ghi trong Kinh Thánh (1 Giăng 5:14). Chẳng hạn, Kinh Thánh nói chúng ta phải tránh tham lam. Cờ bạc cổ võ sự tham lam (1 Cô-rinh-tô 6:​9, 10). Vì vậy, Đức Chúa Trời sẽ không nhậm lời cầu nguyện nếu bạn cầu xin trúng số. Đức Chúa Trời không phải như một vị thần mà bạn có thể sai gọi để làm theo ý mình. Thật ra, bạn nên biết ơn về điều này vì nếu Đức Chúa Trời là một vị thần như thế, hẳn bạn sẽ phải lo sợ về những điều người khác có thể cầu xin ngài.—Gia-cơ 4:3.

2. Người cầu nguyện hành động phản nghịch

 Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của những ai cố ý xúc phạm ngài qua hành động. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời nói với những người cho mình hầu việc ngài nhưng lại hành động phản nghịch rằng: “Dù khi các ngươi cầu nguyện nhiều, ta sẽ chẳng nghe. Tay các ngươi đầy máu” (Ê-sai 1:15, Bản Dịch Mới). Nhưng nếu họ thay đổi đường lối mình và “biện-luận” hay chỉnh lại vấn đề giữa họ với Đức Chúa Trời, ngài sẽ lắng nghe khi họ cầu xin ngài.—Ê-sai 1:18.