Skip to content

Kinh Thánh nói gì về tình bạn?

Kinh Thánh nói gì về tình bạn?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Tình bạn có thể góp phần mang lại đời sống hạnh phúc và thành công. Những người bạn tốt ảnh hưởng tích cực đến nhau và giúp nhau phát huy những tính tốt.​—Châm ngôn 27:17.

 Tuy nhiên, Kinh Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn bạn một cách cẩn thận. Sách này cảnh báo về hậu quả của việc kết bạn với người xấu (Châm ngôn 13:20; 1 Cô-rinh-tô 15:33). Những người bạn như thế có thể khiến một người quyết định dại dột hoặc làm hư hỏng những phẩm chất tốt của người ấy.

Trong bài này

 Thế nào là bạn tốt?

 Kinh Thánh dạy rằng tình bạn tốt nên được xây dựng dựa trên điều quan trọng hơn là sở thích giống nhau. Chẳng hạn, Thi thiên 119:63 nói: “Con là bạn hữu của mọi người kính sợ ngài, a của ai vâng giữ các mệnh lệnh ngài”. Hãy lưu ý rằng người viết Kinh Thánh cho biết ông chọn làm bạn với những người kính sợ Đức Chúa Trời, tức sợ làm buồn lòng ngài, và muốn sống theo tiêu chuẩn của ngài.

 Kinh Thánh cũng nêu bật những phẩm chất mà người bạn tốt nên có. Chẳng hạn:

  •   “Người bạn chân thật yêu thương luôn luôn và là anh em sinh ra cho lúc khốn khổ”.​—Châm ngôn 17:17.

  •   “Có hạng bạn bè sẵn sàng xâu xé lẫn nhau, lại có người bạn gắn bó hơn anh em ruột”.​—Châm ngôn 18:24.

 Những câu này cho thấy bạn tốt là người trung tín, yêu thương, nhân từ và rộng rãi. Một người bạn đích thực là người mà mình tin tưởng là họ sẽ giúp mình khi gặp khó khăn. Người ấy cũng sẽ can đảm lên tiếng nếu chúng ta làm sai hoặc sắp đưa ra quyết định dại dột.​—Châm ngôn 27:6, 9.

 Có những ví dụ nào về tình bạn tốt được nói trong Kinh Thánh?

 Kinh Thánh ghi lại những ví dụ về tình bạn tốt giữa những người khác gốc gác, tuổi tác, văn hóa và địa vị xã hội. Hãy xem ba tình bạn như thế.

  •   Ru-tơ và Na-ô-mi. Ru-tơ là con dâu của Na-ô-mi, và có lẽ tuổi tác giữa hai người cách nhau rất xa. Ngoài ra, gốc gác và văn hóa của Ru-tơ khác hẳn với Na-ô-mi. Bất kể những khác biệt này, họ đã có một tình bạn rất mật thiết và nồng ấm.​—Ru-tơ 1:16.

  •   Đa-vít và Giô-na-than. Dù Giô-na-than có lẽ lớn hơn Đa-vít 30 tuổi, Kinh Thánh nói rằng Đa-vít và Giô-na-than là “đôi bạn thân gắn bó với nhau”.​—1 Sa-mu-ên 18:1.

  •   Chúa Giê-su và các sứ đồ. Là thầy và chủ của các sứ đồ, Chúa Giê-su có quyền trên họ (Giăng 13:13). Nhưng ngài không xem họ là không xứng đáng để làm bạn của mình. Thay vì thế, Chúa Giê-su có mối quan hệ mật thiết với những người làm theo sự dạy dỗ của ngài. Ngài nói: “Tôi gọi anh em là bạn, vì tôi đã cho anh em biết mọi điều tôi nghe nơi Cha”.​—Giăng 15:14, 15.

 Một người có thể làm bạn với Đức Chúa Trời không?

 Có, con người có thể làm bạn với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: ‘Đức Giê-hô-va kết tình bạn thiết với những người ngay thẳng’ (Châm ngôn 3:32). Nói cách khác, Đức Chúa Trời kết bạn với những người tốt, trung thực và ngay thẳng, những người cố gắng sống theo tiêu chuẩn của ngài về điều đúng và điều sai. Chẳng hạn, người trung thành Áp-ra-ham được Kinh Thánh gọi là bạn của Đức Chúa Trời.​—2 Sử ký 20:7; Ê-sai 41:8; Gia-cơ 2:23.

a Văn cảnh của bài Thi thiên này cho thấy từ “ngài” trong câu này nói đến Đức Chúa Trời.