Skip to content

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể điều trị theo y khoa không?

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể điều trị theo y khoa không?

Lời giải đáp của Kinh Thánh

 Có. Chúa Giê-su hàm ý rằng các môn đồ có thể chữa trị theo y khoa khi nói: “Người khỏe không cần thầy thuốc, chỉ người bệnh mới cần” (Ma-thi-ơ 9:12). Dù không phải là sách y khoa, nhưng Kinh Thánh cung cấp các nguyên tắc để hướng dẫn những người muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Hãy tự hỏi

 1. Mình có hiểu cách điều trị không? Kinh Thánh khuyên chúng ta tìm thông tin đáng tin cậy thay vì “tin hết mọi lời”.—Châm-ngôn 14:15.

 2. Mình có nên hỏi ý kiến của một hoặc hai bác sĩ khác không? Đặc biệt nếu tình trạng của mình nghiêm trọng, việc “có nhiều mưu-sĩ” có thể giúp ích.​—Châm-ngôn 15:22.

 3. Cách điều trị có vi phạm mệnh lệnh ‘kiêng huyết’ của Kinh Thánh không?—Công vụ 15:20.

 4. Sự chẩn đoán hay điều trị có liên quan đến ma thuật không? Kinh Thánh lên án “tà thuật” (Ga-la-ti 5:19-21). Để biết việc điều trị có liên quan đến tà thuật hay không, hãy xem xét các câu hỏi sau:

  •   Người chữa bệnh cho mình có dùng tà thuật không?

  •   Cách chữa trị có dựa vào niềm tin người bệnh có lỗi với thần thánh hoặc bị kẻ thù ếm bùa không?

  •   Có dùng đồ cúng tế, thần chú hoặc những nghi thức của ma thuật để làm hoặc sử dụng thuốc hầu trị bệnh không?

 5. Mình có bị ám ảnh về sức khỏe ngày càng nhiều không? Kinh Thánh khuyên: “Hãy cho mọi người thấy tính phải lẽ của anh em” (Phi-líp 4:5). Tính phải lẽ sẽ giúp bạn tập trung vào “những điều quan trọng hơn”, như việc dành thời gian để phụng sự Đức Chúa Trời.​—Phi-líp 1:10; Ma-thi-ơ 5:3.