Đi đến nội dung

Sự hy sinh của Chúa Giê-su là “giá chuộc cho nhiều người” như thế nào?

Sự hy sinh của Chúa Giê-su là “giá chuộc cho nhiều người” như thế nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Sự hy sinh của Chúa Giê-su là phương tiện mà Đức Chúa Trời dùng để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết. Kinh Thánh cho biết huyết của Chúa Giê-su đã đổ ra là một giá chuộc (Ê-phê-sô 1:7; 1 Phi-e-rơ 1:18, 19). Vì vậy, Chúa Giê-su nói ngài đến để “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.​—Ma-thi-ơ 20:28.

Tại sao cần “giá chuộc cho nhiều người”?

 Người đầu tiên là A-đam được tạo ra hoàn hảo, tức không có tội lỗi. Ông có triển vọng sống mãi mãi nhưng đã đánh mất điều đó qua việc chọn không vâng lời Đức Chúa Trời (Sáng thế 3:17-19). Khi có con, ông truyền cho con cháu sự khiếm khuyết do tội lỗi (Rô-ma 5:12). Vì lý do đó, Kinh Thánh cho biết rằng A-đam đã “bán” chính mình và con cháu làm nô lệ cho tội lỗi và cái chết (Rô-ma 7:14). Là người không hoàn hảo, không ai trong số họ có thể chuộc lại những gì A-đam đã đánh mất.​—Thi thiên 49:7, 8.

 Đức Chúa Trời đã thương xót con cháu A-đam khi họ rơi vào tình cảnh vô vọng (Giăng 3:16). Tuy nhiên, tiêu chuẩn công bằng của Đức Chúa Trời không cho phép ngài bỏ qua hoặc làm ngơ trước tội lỗi của họ mà không có cơ sở chính đáng (Thi thiên 89:14; Rô-ma 3:23-26). Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, nên ngài đã cung cấp nền tảng pháp lý cần thiết để tội lỗi của họ không chỉ được tha mà còn được xóa bỏ (Rô-ma 5:6-8). Giá chuộc chính là nền tảng pháp lý đó.

Giá chuộc áp dụng như thế nào?

 Trong Kinh Thánh, từ “giá chuộc” bao gồm ba yếu tố sau:

  1.   Giá chuộc là giá phải trả.​—Dân số 3:46, 47.

  2.   Giá chuộc mang đến một sự giải thoát, hay chuộc lại.​—Xuất Ai Cập 21:30.

  3.   Giá chuộc tương xứng với giá trị của điều được chuộc, hoặc để che lấp điều đó. a

 Hãy xem xét các yếu tố này trong sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su Ki-tô.

  1.   Giá phải trả. Kinh Thánh nói tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã “được mua với giá cao” (1 Cô-rinh-tô 6:20; 7:23). Giá cao ấy chính là huyết của Chúa Giê-su. Qua huyết đó, ngài “mua cho Đức Chúa Trời những người từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc cùng mọi nước”.​—Khải huyền 5:8, 9.

  2.   Sự giải thoát. Sự hy sinh của Chúa Giê-su cung cấp một sự “giải thoát nhờ giá chuộc”, để chuộc nhân loại khỏi tội lỗi.​—1 Cô-rinh-tô 1:30; Cô-lô-se 1:14; Hê-bơ-rơ 9:15.

  3.   Sự tương xứng. Sự hy sinh của Chúa Giê-su hoàn toàn tương xứng với điều A-đam đánh mất, đó là mạng sống của một người hoàn hảo (1 Cô-rinh-tô 15:21, 22, 45, 46). Kinh Thánh nói: “Bởi sự không vâng lời của một người [A-đam] mà nhiều người trở thành kẻ tội lỗi, cũng thế, bởi sự vâng lời của một người [Chúa Giê-su] mà nhiều người sẽ trở nên công chính” (Rô-ma 5:19). Điều này giải thích làm thế nào cái chết của một người có thể làm giá chuộc cho nhiều người tội lỗi. Sự hy sinh của Chúa Giê-su chính là giá chuộc tương xứng cho tất cả những ai thực hiện các bước cần thiết để nhận lợi ích từ sự hy sinh đó.​—1 Ti-mô-thê 2:5, 6.

a Trong Kinh Thánh, những từ nguyên thủy được dịch là “giá chuộc” nói lên ý tưởng về một cái giá hoặc một vật có giá trị được dùng để trả. Ví dụ, động từ Hê-bơ-rơ ka·pharʹ có nghĩa cơ bản là “bao”, “phủ”, “che”, “lấp” (Sáng thế 6:14). Từ này thường nói đến việc che lấp tội lỗi (Thi thiên 65:3). Danh từ tương ứng koʹpher nói đến giá phải trả để thực hiện việc che lấp đó, hoặc chuộc lại (Xuất Ai Cập 21:30). Tương tự, từ Hy Lạp lyʹtron, thường được dịch là “giá chuộc”, cũng có thể được dịch là “cứu chuộc” (Ma-thi-ơ 20:28, Bản Diễn Ý). Các tác giả Hy Lạp dùng từ này để nói về số tiền phải trả để chuộc lại một tù binh hoặc phóng thích một nô lệ.