Đi đến nội dung

Kinh Thánh có nói trái đất là mặt phẳng không?

Kinh Thánh có nói trái đất là mặt phẳng không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không, Kinh Thánh không nói trái đất là mặt phẳng. a Dù không phải là sách khoa học nhưng Kinh Thánh không mâu thuẫn với những gì khoa học chứng minh. Những điều Kinh Thánh nói thì “luôn đáng tin tưởng, bây giờ và mãi mãi”.​—Thi thiên 111:8.

 Tại sao Kinh Thánh nói đến “bốn góc trái đất”?

 Không nên hiểu các cụm từ “bốn góc trái đất” và “tận cùng trái đất” theo nghĩa đen, và cho rằng trái đất là hình vuông hoặc có những điểm tận cùng (Ê-sai 11:12; Gióp 37:3). Đây là cách nói tượng trưng để chỉ toàn bộ bề mặt trái đất. Trong Kinh Thánh, bốn hướng của la bàn cũng là cách nói tượng trưng.​—Lu-ca 13:29.

 Trong tiếng Hê-bơ-rơ, “bốn góc trái đất” và “tận cùng trái đất” dường như là thành ngữ bắt nguồn từ chữ “cánh”. Theo một bách khoa từ điển về Kinh Thánh, “chim xòe cánh ra che phủ con, nên với thời gian [từ ‘cánh’] mang ý nghĩa là phần tận cùng của một vật được trải rộng”. Từ điển cũng cho biết nơi Gióp 37:3 và Ê-sai 11:12, “từ này dùng để chỉ bờ, biên giới hoặc nơi xa nhất của mặt đất”. b

 Còn việc Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su thì sao?

 Để cám dỗ Chúa Giê-su, Ác Quỷ “đem ngài lên một ngọn núi cao lạ thường, chỉ cho ngài xem mọi nước thế gian cùng vinh quang của các nước ấy” (Ma-thi-ơ 4:8). Theo một số người, câu chuyện này cho thấy người ta có thể quan sát toàn bộ thế giới từ một vị trí, nên trái đất phải phẳng. Tuy nhiên, “ngọn núi cao lạ thường” dường như là hình ảnh ẩn dụ, chứ không phải một vị trí theo nghĩa đen. Hãy xem tại sao có thể kết luận như thế.

  •   Trên trái đất, không có một ngọn núi nào mà từ đó có thể quan sát tất cả các nước.

  •   Ác Quỷ cho Chúa Giê-su xem không chỉ mọi nước mà còn “vinh quang của các nước ấy”. Vinh quang ấy không thể nào được nhìn thấy từ xa, thế nên có lẽ Ác Quỷ đã dùng một loại khải tượng để Chúa Giê-su thấy, tương tự như cách một người dùng máy chiếu và màn hình để cho người khác thấy ảnh của nhiều nơi trên đất.

  •   Theo lời tường thuật về cùng sự kiện này nơi Lu-ca 4:5, Ác Quỷ cho Chúa Giê-su thấy “mọi nước trên đất trong chốc lát”. Việc nhìn thấy mọi nước trong chốc lát là điều nằm ngoài khả năng của mắt con người. Vì thế, hẳn Ác Quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-su bằng phương pháp khác, không phải qua cách cho ngài nhìn thấy theo nghĩa đen.

a Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là “đấng ngự trên vòng trái đất” (Ê-sai 40:22). Một số tài liệu tham khảo cho biết từ được dịch là “vòng” ở đây có thể mang nghĩa là khối cầu. Không phải mọi học giả đều đồng ý về điểm này. Nhưng dù sao đi nữa, Kinh Thánh không dạy rằng trái đất là mặt phẳng.

b The International Standard Bible Encyclopedia, Hiệu Đính, Tập 2, trang 4.