Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 4:1-25

  • Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su (1-11)

  • Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng ở Ga-li-lê (12-17)

  • Gọi các môn đồ đầu tiên (18-22)

  • Chúa Giê-su rao giảng, dạy dỗ và chữa lành (23-25)

4  Kế đến, Chúa Giê-su được thần khí dẫn vào hoang mạc, và tại đó Ác Quỷ+ cám dỗ ngài.+  Khi đã nhịn ăn 40 ngày và 40 đêm thì ngài cảm thấy đói.  Kẻ Cám Dỗ+ đến nói với ngài: “Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy bảo những hòn đá này biến thành bánh đi”.  Nhưng ngài đáp: “Có lời viết: ‘Loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Đức Giê-hô-va’”.*+  Sau đó, Ác Quỷ đem ngài vào thành thánh,+ đặt ngài trên nóc* đền thờ+  và nói: “Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời viết: ‘Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ’, và ‘Họ sẽ đỡ ngươi trên tay, hầu cho chân ngươi không va phải đá’”.+  Chúa Giê-su trả lời: “Cũng có lời viết: ‘Ngươi không được thử Giê-hô-va* Đức Chúa Trời ngươi’”.+  Ác Quỷ lại đem ngài lên một ngọn núi cao lạ thường, chỉ cho ngài xem mọi nước thế gian cùng vinh quang của các nước ấy+  và nói: “Ta sẽ cho ngươi mọi điều này nếu ngươi sấp mình xuống thờ lạy* ta”. 10  Chúa Giê-su đáp: “Hỡi Sa-tan, hãy đi cho khuất mắt ta! Vì có lời viết: ‘Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va* Đức Chúa Trời của ngươi,+ và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi’”.+ 11  Ác Quỷ bèn bỏ đi,+ và kìa, có các thiên sứ đến phục vụ ngài.+ 12  Khi nghe tin Giăng bị bắt,+ ngài lánh qua Ga-li-lê.+ 13  Sau khi rời thành Na-xa-rét, ngài đến cư ngụ tại Ca-bê-na-um,+ một thành ven biển trong vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-li, 14  hầu ứng nghiệm lời phán qua nhà tiên tri Ê-sai: 15  “Hỡi đất Xê-bu-lôn và đất Nép-ta-li, trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, xứ Ga-li-lê của ngoại kiều! 16  Những người ngồi trong sự tối tăm đã thấy một ánh sáng lớn, còn ai ngồi trong vùng của bóng sự chết thì được ánh sáng+ chiếu rọi”.+ 17  Từ lúc đó, Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Hãy ăn năn, vì Nước Trời đã đến gần”.+ 18  Khi đi dọc bờ biển Ga-li-lê, ngài thấy hai anh em làm nghề đánh cá đang quăng lưới xuống biển; họ là Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ,+ và Anh-rê.+ 19  Ngài nói với họ: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những tay đánh lưới người”.+ 20  Họ liền bỏ lưới mà theo ngài.+ 21  Đi một quãng nữa, ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ và Giăng+ đang vá lưới trên thuyền với cha là Xê-bê-đê thì ngài gọi họ.+ 22  Họ liền bỏ thuyền và lìa cha mình mà theo ngài. 23  Rồi Chúa Giê-su đi khắp Ga-li-lê,+ giảng dạy trong các nhà hội,+ rao giảng tin mừng về Nước Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật của dân chúng.+ 24  Tiếng tăm của ngài lan ra khắp Sy-ri. Người ta mang đến cho ngài những người chịu đủ thứ bệnh tật và đau đớn,+ bị quỷ ám,+ động kinh+ và bại liệt; và ngài chữa lành cho họ. 25  Bởi vậy, dân chúng từ Ga-li-lê, Đê-ca-bô-li,* thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê và bên kia sông Giô-đanh đều lũ lượt đi theo ngài.

Chú thích

Hay “lan can; nơi cao nhất”.
Động từ Hy Lạp nói đến hành động xảy ra một lần.
Hay “Vùng Mười Thành”.