Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Vũ trụ bắt nguồn từ đâu?

Vũ trụ bắt nguồn từ đâu?

Vũ trụ thật bao la và đáng kinh ngạc. Nhưng những điều đó từ đâu mà có? Những điều Kinh Thánh nói về nguồn gốc của vũ trụ có đáng tin không?