Thi thiên 111:1-10

  • Ca ngợi Đức Giê-hô-va về công việc vĩ đại của ngài

    • Danh Đức Chúa Trời là thánh và đáng kính sợ (9)

    • Kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khôn ngoan (10)

111  Hãy ngợi khen Gia!*+ א [A-lép] Tôi sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va+ב [Bết]Giữa hội những người ngay thẳng và giữa hội chúng. ג [Ghi-men]   Công việc Đức Giê-hô-va thật là vĩ đại,+ד [Đa-lét]Những ai yêu thích thảy đều chú tâm tìm hiểu.+ ה []   Việc làm của ngài vẻ vang huy hoàng,ו [Vau]Sự công chính ngài còn đến mãi mãi.+ ז [Da-in]   Ngài khiến công việc diệu kỳ của ngài đáng được ghi nhớ.+ ח [Hếch] Đức Giê-hô-va có lòng trắc ẩn và đầy thương xót.+ ט [Tếch]   Ngài ban lương thực cho ai kính sợ ngài.+ י [Giốt] Lời giao ước mình, ngài nhớ đến mãi mãi.+ כ [Cáp]   Ngài cho dân ngài thấy công việc đầy quyền năngל [La-mét]Khi ban cho họ phần thừa kế của các nước.+ מ [Mêm]   Công việc tay ngài là chân thật và công bằng;+נ [Nun]Mọi mệnh lệnh ngài đều đáng tin cậy.+ ס [Sa-méc]   Chúng luôn đáng tin tưởng,* bây giờ và mãi mãi,ע [A-in]Được lập theo sự chân thật và lẽ công chính.+ פ []   Ngài ban ơn cứu chuộc cho dân ngài.+ צ [Xa-đê] Ngài lệnh giao ước ngài phải còn mãi. ק [Cốp] Danh ngài là thánh, đáng kính sợ thay!+ ר [Rết] 10  Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.+ ש [Xin] Những ai giữ mệnh lệnh ngài thảy đều sáng suốt tinh tường.+ ת [Tau] Lời ngợi khen ngài còn đến mãi mãi.

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “có cơ sở”.