Thi thiên 2:1-12

  • Đức Giê-hô-va và đấng được xức dầu của ngài

    • Đức Giê-hô-va cười chê các nước (4)

    • Đức Giê-hô-va lập vua ngài (6)

    • Tôn kính người con (12)

2  Cớ sao các nước đều náo động,Các dân toan tính* chuyện viển vông?+   Các vua trên đất cùng vào vị tríVà các quan lớn hiệp nhau* như một,+Chống lại Đức Giê-hô-va và đấng được xức dầu* của ngài.+   Chúng bảo nhau: “Xiềng xích của họ, nào hãy bẻ gãy,Dây trói của họ, nào hãy quăng xa!”.   Đấng ngự ngai trên trời sẽ cười chê,Đức Giê-hô-va sẽ nhạo báng chúng.   Bấy giờ, ngài phán với chúng trong cơn giận dữ,Khiến chúng hãi hùng trong cơn thịnh nộ   Mà rằng: “Chính ta đã lập vua ta+Ở trên Si-ôn,+ là núi thánh ta”.   Tôi sẽ công bố sắc lệnh Đức Giê-hô-va;Ngài phán với tôi: “Con là con trai của ta;+Chính ta hôm nay đã trở thành cha của con.+   Con hãy xin ta, ta sẽ ban các nước làm phần thừa kế,Các đầu cùng đất làm sản nghiệp.+   Con sẽ đập tan chúng bằng vương trượng sắt,+Nghiền nát chúng khác nào đồ gốm”.+ 10  Vậy bây giờ, hỡi các vua, hãy tỏ ra sáng suốt! Hỡi các quan xét trên đất, hãy nhận sự sửa trị!* 11  Hãy hầu việc Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ. Hãy vui mừng với lòng run rẩy. 12  Hãy tôn kính* người con,+ kẻo Đức Chúa Trời phẫn nộVà các người phải bị diệt trừ khỏi đường,+Vì cơn giận của ngài phừng lên nhanh chóng. Hạnh phúc cho mọi người náu thân nơi ngài.

Chú thích

Hay “xầm xì”.
Hay “bàn tính với nhau”.
Hay “Đấng Ki-tô”.
Hay “hãy nghe lời cảnh báo”.
Ds: “hôn”.