Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 4

Kinh Thánh có chính xác về khoa học không?

“Ngài trải bầu trời phương bắc trên vùng trống, treo trái đất lơ lửng trong khoảng không”.

Gióp 26:7

“Sông suối đều chảy ra biển, nhưng biển chẳng hề đầy. Chúng chảy từ đâu thì trở về đó, để rồi lại chảy tiếp”.

Truyền đạo 1:7

“Có một đấng ngự trên vòng trái đất”.

Ê-sai 40:22