Thi thiên 98:1-9

  • Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu và Đấng Phán Xét công chính

    • Ơn giải cứu của Đức Giê-hô-va được tỏ ra (2, 3)

Thi ca. 98  Hãy cùng hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới,+Bởi ngài đã làm bao việc diệu kỳ.+ Bàn tay hữu ngài, cánh tay thánh ngài, đem sự giải cứu.*+   Đức Giê-hô-va đã cho biết ơn giải cứu của ngài;+Ngài đã tỏ lộ sự công chính ngài trước mắt các nước.+   Ngài đã nhớ lại tình yêu thương thành tín và lòng trung tín đối với nhà Y-sơ-ra-ên.+ Các đầu cùng đất đã thấy sự giải cứu bởi Đức Chúa Trời chúng ta.*+   Hỡi cả đất, hãy tung hô Đức Giê-hô-va! Hãy vui vẻ, cùng reo mừng hát chúc tụng* ngài!+   Hãy hát chúc tụng* Đức Giê-hô-va với đàn hạc,Với đàn hạc và bài ca du dương.   Hãy cất giọng tung hô trước mặt Vua là Đức Giê-hô-vaVới kèn thổi cùng tiếng vang tù và.+   Biển cả cùng vạn vật trong đó hãy vui gầm vang tiếng;Trái đất cùng muôn vật cư ngụ trên đó cũng vậy.   Sông ngòi hãy vỗ tay đi nào;Núi non hãy cùng nhau reo mừng+   Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngài đang đến* đặng phán xét trái đất. Ngài sẽ lấy lẽ công chính xét xử thế gian,+Lấy lẽ công bằng xét xử muôn dân.+

Chú thích

Hay “giành được chiến thắng cho ngài”.
Hay “sự chiến thắng của Đức Chúa Trời chúng ta”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “đã đến”.