Thi thiên 89:1-52

 • Hát về tình yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va

  • Giao ước với Đa-vít (3)

  • Dòng dõi Đa-vít sẽ còn đến mãi mãi (4)

  • Người được Đức Chúa Trời xức dầu gọi ngài là “Cha” (26)

  • Giao ước với Đa-vít vững chắc (34-37)

  • Con người không thể tránh khỏi mồ mả (48)

Ma-kin.* Do Ê-than+ người Ết-ra-hít sáng tác. 89  Con sẽ hát về bao việc yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va mãi mãi. Miệng con sẽ truyền lòng trung tín ngài cho mọi thế hệ.   Con nói: “Tình yêu thương thành tín sẽ được củng cố* mãi mãi;+Ngài đã lập vững lòng trung tín ngài trên các tầng trời”.   Ngài phán: “Ta đã lập giao ước với người mà ta chọn,+Đã thề cùng Đa-vít tôi tớ ta thế này:+   ‘Ta sẽ lập vững dòng dõi+ con đến mãi mãiVà sẽ củng cố ngôi vị con đến muôn đời’”.+ (Sê-la)   Lạy Đức Giê-hô-va, tầng trời ca ngợi các kỳ công ngài,Phải, cả lòng trung tín của ngài trong hội các thánh.   Vì trên trời cao, ai sánh được với Đức Giê-hô-va?+ Trong vòng con trai của Đức Chúa Trời,+ ai như Đức Giê-hô-va?   Đức Chúa Trời được kính sợ trong hội các thánh thân cận;+Ngài vĩ đại và đáng kính với hết thảy ai xung quanh.+   Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân,Lạy Gia,* có ai hùng mạnh như ngài?+ Đức trung tín bao quanh ngài.+   Chính ngài ngự trị trên biển dậy sóng;+Khi sóng dâng lên, ngài làm lặng xuống.+ 10  Ngài đã đánh tan Ra-háp+ như kẻ bị giết.+ Ngài dùng cánh tay mạnh mẽ phân tán kẻ thù.+ 11  Các tầng trời thuộc về ngài, trái đất thuộc về ngài;+Đất đai và muôn vật trên đó,+ chính ngài đã dựng nên. 12  Phương bắc và phương nam, chính ngài đã tạo ra;Tha-bô+ và Hẹt-môn+ reo lên mừng danh ngài. 13  Cánh tay ngài oai hùng,+Bàn tay ngài mạnh mẽ,+Tay hữu ngài giương cao.+ 14  Sự công chính và công lý là nền của ngôi ngài;+Tình yêu thương thành tín và sự trung tín đứng trước ngài.+ 15  Hạnh phúc thay dân biết tiếng reo mừng!+ Lạy Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng mặt ngài. 16  Họ suốt ngày vui mừng vì danh ngài;Nhờ sự công chính ngài, họ được nâng cao lên. 17  Ngài là sự vinh hiển cho sức mạnh của họ;+Nhờ có ngài chấp thuận, sức mạnh chúng con được tôn cao.*+ 18  Khiên chúng con thuộc về Đức Giê-hô-va,Vua chúng con thuộc về Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.+ 19  Xưa ngài phán với những người trung thành của ngài trong khải tượng rằng: “Ta ban sức mạnh cho một dũng sĩ,+Nâng người mà ta đã chọn từ giữa chúng dân.+ 20  Ta đã tìm thấy Đa-vít là tôi tớ ta,+Và xức dầu thánh của ta cho người.+ 21  Chính bàn tay ta sẽ nâng đỡ người,+Còn cánh tay ta tiếp sức cho người. 22  Kẻ thù sẽ không đòi người triều cống,Kẻ không công chính chẳng hà hiếp người.+ 23  Ta sẽ đánh tan quân địch khỏi trước mặt người,+Hạ gục kẻ căm ghét người.+ 24  Cả lòng trung tín lẫn yêu thương thành tín ta đều ở với người,+Và nhờ danh ta, sức mạnh* của người sẽ được tôn cao. 25  Ta sẽ đặt biển dưới bàn tay* người,Sông suối dưới tay hữu người.+ 26  Người gọi ta rằng: ‘Ngài là Cha của con,Là Đức Chúa Trời và Vầng Đá của sự giải cứu con’.+ 27  Còn ta sẽ đặt người làm trưởng tử,+Vua cao nhất trong các vua trên đất.+ 28  Ta sẽ giữ mãi lòng yêu thương thành tín với người;+Giao ước giữa ta với người sẽ không bao giờ đổi thay.+ 29  Ta sẽ lập dòng dõi người đến mãi mãi,Khiến ngôi vị người bền vững như tầng trời.+ 30  Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta,Không chịu bước theo các sắc lệnh* ta, 31  Nếu chúng vi phạm những luật lệ ta,Không chịu vâng giữ các điều răn ta, 32  Bấy giờ ta sẽ dùng roi phạt tội bất tuân*+Và lấy đòn vọt trị lỗi lầm chúng. 33  Nhưng đối với người, ta chẳng bao giờ bỏ tình yêu thương thành tín,+Cũng chẳng bội lời hứa mình.* 34  Ta không phạm giao ước ta,+Không đổi lời môi ta phán.+ 35  Bởi sự thánh khiết của mình, ta thề một lần đủ cả,Sẽ không nói dối Đa-vít.+ 36  Dòng dõi của người sẽ còn mãi mãi;+Ngôi người vững bền như mặt trời trước mặt ta.+ 37  Nó được lập vững muôn đời giống như mặt trăng,Là một chứng nhân trung tín trên trời”. (Sê-la) 38  Nhưng ngài ném đi và từ bỏ người,+Nổi giận cùng người mà ngài xức dầu. 39  Ngài đã khinh bỏ giao ước với tôi tớ ngài,Ném vương miện người xuống đất, khiến nó ô uế. 40  Những bức tường đá, ngài đập hết cả;Những thành lũy người, ngài phá tan tành. 41  Mọi kẻ qua đường đều cướp bóc người;Người trở thành trò sỉ nhục cho các láng giềng.+ 42  Ngài cho quân địch chiến thắng,*+Khiến mọi kẻ thù hân hoan. 43  Ngài còn đẩy lùi gươm người,Khiến lui bước trên chiến trường. 44  Ngài dập tắt sự huy hoàng,Lật đổ ngôi người xuống đất. 45  Ngài rút ngắn tuổi xuân người,Mặc cho người sự xấu hổ. (Sê-la) 46  Đức Giê-hô-va ôi, ngài ẩn mình đến bao giờ? Đến mãi mãi sao?+ Cơn giận của ngài cứ phừng như lửa thế sao? 47  Xin ngài nhớ lại đời con ngắn ngủi thể nào!+ Ngài tạo loài người mà không có mục đích sao? 48  Có người nào sống chẳng bao giờ chết,+Tự giải cứu mình* khỏi tay mồ mả?* (Sê-la) 49  Đức Giê-hô-va ôi, đâu rồi hành động yêu thương thành tín xưa kiaMà ngài thề với Đa-vít bởi sự trung tín của ngài?+ 50  Đức Giê-hô-va ôi, xin nhớ lại lời khích bác nhắm vào các tôi tớ ngài,Nhớ lại con phải chịu đựng lời khích bác của mọi dân, 51  Nhớ lại quân thù của ngài buông lời nhục mạ, Đức Giê-hô-va ôi,Và nhớ lại bọn chúng nhục mạ mỗi bước của người được ngài xức dầu. 52  Nguyện Đức Giê-hô-va được chúc tụng đến muôn đời. A-men và A-men.+

Chú thích

Hay “sẽ còn lại”.
“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Ds: “sừng chúng con được nâng lên”.
Ds: “sừng”.
Hay “quyền”.
Hay “phán quyết”.
Hay “phản nghịch”.
Ds: “Cũng không làm trái lòng trung tín mình”.
Ds: “nâng cao tay hữu quân địch”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.