Thi thiên 15:1-5

  • Ai được làm khách trong lều Đức Giê-hô-va?

    • Người ấy nói sự thật từ trong lòng (2)

    • Người ấy không vu khống ai (3)

    • Người ấy giữ lời hứa dù chịu thiệt (4)

Thi ca của Đa-vít. 15  Lạy Đức Giê-hô-va, ai được làm khách trong lều ngài? Ai được ngụ tại núi thánh ngài?+   Ấy là người bước đi cách trọn vẹn,*+Năng thực hiện điều đúng đắn,+Nói sự thật từ trong lòng.+   Người ấy không dùng lưỡi vu khống ai,+Không làm hại người đồng loại,+Không bôi nhọ bạn hữu mình.+   Người ấy cũng khinh bỏ kẻ đê tiện,+Nhưng xem trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va;Lời thề hứa không rút lại, dù chịu thiệt.+   Người ấy không cho vay đặng lấy lãi,+Không ăn hối lộ hại người vô tội.+ Người nào như thế sẽ luôn vững vàng.+

Chú thích

Hay “theo lòng trọn thành”.